Οι οκτώ πυλώνες για προσιτή κατοικία

InBusinessNews  17/05/2019 11:51
Οι οκτώ πυλώνες για προσιτή κατοικία

Οι οκτώ πυλώνες για προσιτή κατοικία

InBusinessNews  17/05/2019 11:51

Σε οκτώ πυλώνες συνοψίζεται η νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, με στόχο την προσιτή κατοικία και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου. Ανάμεσά τους τα πολεοδομικά κίνητρα, η επιδότηση ενοικίου από το Υπουργείο Εργασίας, νέα απλοποιημένα και στοχευμένα στεγαστικά σχέδια για ακριτικές και ορεινές περιοχές και για εκτοπισθέντες, η δημιουργία οικιστικών μονάδων από τον ΚΟΑΓ και η διαφοροποίηση του ρόλου του Οργανισμού, καθώς επίσης η συντήρηση/επιδιόρθωση προσφυγικών οικισμών & συνοικισμών αυτοστέγασης.

RELATED ARTICLES


Μεταξύ άλλων, προωθετίται η αξιοποίηση διαθέσιμης γης ιδιοκτησίας του ΚΟΑΓ για ανέγερση σε πρώτη φάση 171 νέων οικιστικών μονάδων Καιμακλί, Κοκκινοτριμιθιά, Λάρνακα (Ενορίες Αγίου Νικόλαου και Σωτήρος), Πολεμίδια.

Στόχος είναι η παράδοση 171 οικιών μέχρι 2023, εκ των οποίων οι πρώτες 63 θα παραδοθούν μέχρι τέλη του 2021.

Διαβάστε ακόμα: Ζέτα: Αυξάνεται το επίδομα ενοικίου

Η παρουσίαση της νέας στεγαστικής πολιτικής έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη και την Υπουργό Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Οι οκτώ πυλώνες
1. Εισαγωγή Πολεοδομικών Κινήτρων και Εργαλείων για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου. 

2. Επιδότηση Ενοικίου από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Εισαγωγή Νέων Απλοποιημένων και Στοχευμένων Στεγαστικών Σχεδίων: - Ακριτικές Περιοχές - Ορεινές Περιοχές - Εκτοπισθέντες 

4. Νέο Πρόγραμμα Δημιουργίας Οικιστικών Μονάδων από τον ΚΟΑΓ. 

5. Διαφοροποίηση Ρόλου ΚΟΑΓ. 

6. Επιδότηση του ενοικίου σε εκτοπισθέντες (αυξήθηκε για να συνάδει με τις διακυμάνσεις της αγοράς ενοικίου). 

7. Συντήρηση/επιδιόρθωση προσφυγικών οικισμών & συνοικισμών αυτοστέγασης. 

8. Συνεργασία με Τοπικές Αρχές.
 

01Πιο αναλυτικά:

 

Το πλαίσιο της νέας στεγαστικής πολιτικής
Επιδότηση ενοικίου από Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (70% της αναθεωρημένης μέσης τιμής ενοικίου ανά επαρχία σε ληπτές ΕΕΕ)

Στεγαστικά Σχέδια
Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών, Σχέδιο Ορεινών Περιοχών, Σχέδιο για Εκτοπισθέντες
 

012

 

013

 

Πολεοδομικά Κίνητρα & Εργαλεία

 • Άυξηση συντελεστή δόμησης κατά 25% και δημιουργία οικιστικών αναπτύξεων προσιτού ενοικίου με όρο την ενοικίαση για ελάχιστη περίοδο 8 ετών
 • Άυξηση συντελεστή δόμησης κατά 25% με όρο το10% να αφορά δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας
 • Άυξηση συντελεστή δόμησης κατά 45% σε μεγαλύτερης έκτασης τεμάχια με όρο 20%για δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας

 

014


Νέο Πρόγραμμα Δημιουργίας Οικιστικών Μονάδων σε συνεργασία με τον ΚΟΑΓ και διαφοροποίηση του ρόλου του ΚΟΑΓ

 

015

 

018

 

Επιδότηση Ενοικίου Συντήρηση/Επιδιόρθωση Προσφυγικών Οικισμών & Συνοικισμών Αυτοστέγασης για εκτοπισθέντες


Εισαγωγή Πολεοδομικών Κινήτρων και Εργαλείων για Παραγωγή Προσιτής Κατοικίας
Αύξηση επιτρεπόμενου ανά ζώνη συντελεστή δόμησης κατά 25% για δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας σε ποσοστό 10% από το 25%, με προκαθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές και μειωμένο εμβαδό μέχρι 10% ανά οικιστική μονάδα.

Δημιουργία προσιτής κατοικίας είτε:

 • Εντός του υπό ανάπτυξη τεμαχίου γης
 • Με μεταφορά σε άλλο τεμάχιο γης εντός του ιδίου Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής με υποχρέωση ανέγερσης προσιτής κατοικίας συνολικού δομήσιμου εμβαδού ίσου με αυτό που οφελούνται από το κίνητρο.
 • Με εξαγορά με βάση το μέσο κατασκευαστικό κόστος (σύμφωνα με Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) με κόστος που θα προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή/ εργολήπτη αυξημένο κατά 250%, ώστε να μην είναι συμφέρουσα η επιλογή εξαγοράς, αλλά λύση «ανάγκης».


Βασικές Προϋποθέσεις:

 • Ενιαίο καθαρό εμβαδόν υπό ανάπτυξη τεμαχίου τουλάχιστον 2000τ.μ. (4 οικόπεδα)
 • Περιοχές εφαρμογής = Οικιστικές Ζώνες, με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,00:1, εξαιρουμένων των καθορισμένων περιοχών ΠΕΧ ή σε περιοχή εφαπτόμενη με ΠΕΧ.
 • Αφορά περιπτώσεις πολεοδομικής αίτησης για ενιαίο οικιστικό συγκρότημα.
   
  016

   
  017

Αύξηση επιπλέον 20% του συντελεστή δόμησης (πέραν του 25% που αφορά το πρώτο πολεοδομικό εργαλείο) δηλαδή σύνολο 45%, σε τεμάχια με ενιαίο καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 3000 τ.μ., νοουμένου ότι οι μονάδες προσιτής κατοικίας δημιουργούνται εντός του υπό ανάπτυξη τεμαχίου γης. Ως Φορέας Διαχείρισης των μονάδων προσιτής κατοικίας ορίστηκε ο ΚΟΑΓ.

Οι προσιτές κατοικίες θα διατίθενται σε δικαιούχους με βασικές προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας σε ποσοστό που να ανέρχεται στο 20%.
 • Εντός οικιστικής ζώνης με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,40:1.
 • Μέγιστη αυξηση αριθμού ορόφων περιορίζεται σε 2 πέραν του ανωτάτου επιτρεπόμενου από ισχύουσα οικιστική ζώνη.  
 • Εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης αρμόδιας τοπικής αρχής.
 • Οι οικιστικές μονάδες τύπου στούντιο ή ενός υπνοδωματίου δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου των οικιστικών μονάδων.
 • Δεν εφαρμόζεται στις περιοχές παραδοσιακών πυρήνων και ΠΕΧ.
 • Πρόβλεψη κατάλληλων συστημάτων για αξιοποίηση ΑΠΕ.


Προσιτό ενοίκιο

 • Αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 25%, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής μονάδων προσιτού ενοικίου.
 • Μείωση των εμβαδών οικιστικών μονάδων μέχρι και 20%.
 • Υιοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών προσιτής κατοικίας.
 • Δυνατότητα εξαγοράς μέχρι 25% των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης


Εισαγωγή Πολεοδομικών Κινήτρων για Δημιουργία Αγοράς Προσιτού Ενοικίου
Βασικές Προϋποθέσεις:

 • Το ενιαίο καθαρό εμβαδόν του υπό ανάπτυξη τεμαχίου να είναι τουλάχιστον 2.000 τ.μ.
 • Kατασκευή εντός 3 ετών και ενοικίαση των οικιστικών μονάδων για τουλάχιστον 8 χρόνια.
 • Σε Οικιστικές Ζώνες, με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,00:1, εξαιρουμένων των καθορισμένων περιοχών ΠΕΧ ή σε περιοχή εφαπτόμενη με ΠΕΧ

 

019


Νέα Απλοποιημένα Στοχευμένα Στεγαστικά Σχέδια
Στεγαστικό Σχέδιο για Ορεινές Περιοχές (110 κοινότητες)
Στεγαστικό Σχέδιο για Ακριτικές Περιοχές. 
Περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, Κοινότητες και περιοχές σε Δήμους που γειτνιάζουν µε την Γραμμή Αντιπαράθεσης (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – καθορισμένη περιοχή, Στροβίλια, Λύμπια, Ποταμιά, Δερύνεια Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγόρου.

 


Δικαιούχοι του Σχεδίου Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών είναι Κύπριοι Πολίτες και Πολίτες ΚΜ της ΕΕ με 5 χρόνια νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο.

Από το Σχέδιο Εκτοπισθένων ή Παθόντων μπορούν να επωφεληθούν οι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία.

Στόχευση ή και πρόσθετη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, όπως νεαρά ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, εκτοπισθέντες, επαναπατρισθέντες.

Παραχώρηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων θα γίνεται σευνεργασία με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.


Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης
Μονήρες Άτομο: €20.000 
Ζεύγος: €30.000
Οικογένεια με Τέκνα ή Μονογονεϊκή Οικογένεια: €35.000
Πολύτεκνοι (Τέσσερα και Άνω Τέκνα): €40.000 
Άτομα με Αναπηρία: Πρόσθετο Ποσό μέχρι €10.000

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000.

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Πρόνοιες/κριτήρια

 • Καλύπτει ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας κατοικίας, αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με δωρεά και βελτίωση.
 • Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης, µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο και µόνο µία φορά.  Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν έχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος.

Εισοδηματικά Κριτήρια με βάση το ακαθάριστο εισόδημα

 • Μονήρες Άτομο ή Μονογονεϊκή Οικογένεια: € 25.000
 • Ζεύγος: €45.000
 • Οικογένεια Τριών Ατόμων: €50.000
 • Οικογένεια Τεσσάρων Ατόμων: €55.00 Οικογένεια Πέντε ή Περισσοτέρων Ατόμων: €65.00
 
020


171 νέες οικιστικές μονάδες από τον ΚΟΑΓ
Προωθετίται η αξιοποίηση διαθέσιμης γης ιδιοκτησίας του ΚΟΑΓ για ανέγερση σε πρώτη φάση 171 νέων οικιστικών μονάδων Καιμακλί, Κοκκινοτριμιθιά, Λάρνακα (Ενορίες Αγίου Νικόλαου και Σωτήρος), Πολεμίδια.

Διαφοροποίηση τρόπου παραγωγής και διάθεσης οικιστικών μονάδων για άμεση εξασφάλιση και διάθεση μονάδων. 
Νέα απλοποιημένη διαδικασία παραγωγής οικιστικών μονάδων.
Διάθεση σε δικαιούχους με βάση τους καταλόγους που θα έχουν καταρτιστεί από τον ΚΟΑΓ.

Στόχος είναι η παράδοση 171 οικιών μέχρι 2023, εκ των οποίων οι πρώτες 63 θα παραδοθούν μέχρι τέλη του 2021.

Αλλάζει ρόλο ο ΚΟΑΓ
Ο ΚΟΑΓ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 23 Ιανουαριου του 2019 ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης για σκοπούς διαχείρισης των πολεοδομικών κινήτρων και εργαλείων, αξιοποιεί τη διαθέσιμη γη για παραγωγή προσιτής κατοικίας, ενώ υλοποιεί άλλα σχέδια και μέτρα στέγασης.

Επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθέντες
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα επιδοτούνται ετησίως 4.500 δικαιούχοι (μονήρη άτομα, οικογένειες και φοιτητές).

Το ύψος του επιδόματος ενοικίου αυξήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2017 κατά 15%, ενώ την 1 Ιανουαρίου του αυξήθηκε επιπλέον κατά 10%, με τη συνολική αύξηση να φτάνει το 25%.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα €10 εκατ. ετησίως.

Συντήρηση/Επιδιόρθωση Προσφυγικών Οικισμών & Συνοικισμών Αυτοστέγασης

 • Πρόγραμμα “Αναδόμησης, Επιδιόρθωσης/Ενίσχυσης κατοικιών και πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών”. 
 • Πρόγραμμα “Προσθήκη Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών”. 
 • Πρόγραμμα “Αποτίμησης στατικής επάρκειας των υφιστάμενων πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Παγκύπρια”. 
 • Συντήρηση/Διαχείριση Προσφυγικών Οικισμών και Συνοικισμών και Συνοικισμών Αυτοστέγασης. 
 • Ολοκλήρωση εργασιών σε υπό εξέλιξη διαχωρισμό οικοπέδων.


Ο συνολικός προϋπολιγισμός του μέτρου φτάνει τα €16 εκατ. ετησίως.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας