Πάνε για ψήφιση οι κανονισμοί για διαχωρισμό εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

InBusinessNews  05/04/2019 07:05
Πάνε για ψήφιση οι κανονισμοί για διαχωρισμό εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

Πάνε για ψήφιση οι κανονισμοί για διαχωρισμό εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

InBusinessNews  05/04/2019 07:05

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται προς ψήφιση από την Επιτροπή Εσωτερικών οι κανονισμοί περί ακίνητης ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον διαχωρισμό ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες.

RELATED ARTICLES


Σκοπός είναι η θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, με τις πρόνοιες των κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Η εκπόνηση προκαταρκτικού χωροταξικού σχεδίου για τον διαχωρισμό γης στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες, έπειτα από διαβούλευση των συνιδιοκτητών της ακίνητης ιδιοκτησίας με τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και την αρμόδια πολεοδομική αρχή.
  • Η διενέργεια κλήρωσης για σκοπούς διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες με βάση το προκαταρκτικό χωροταξικό σχέδιο.
  • Η υποχρέωση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να ενημερώνει την αρμόδια πολεοδομική αρχή ότι η απόφασή του για αναγκαστικό διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες δεν έχει εφεσιβληθεί.
  • Η υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαίρεσης γης, σύμφωνα με την απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τον αναγκαστικό διαχωρισμό, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών και πριν από την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στους συνιδιοκτήτες της σχετικής απόφασης.
  • Ο καθορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ακυρώνεται και η αίτηση αναγκαστικού διαχωρισμού παραμερίζεται.
  • Η διενέργεια της εγγραφής των νέων τεμαχίων κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού έγκρισης ή πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις ή πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών αναφορικά με το τμήμα της οικοδομής το οποίο ο συγκύριος που αιτείται τον κάθετο διαχωρισμό οικοδομής κατέχει και καρπώνεται.

Οι τροποποιήσεις
Ωστόσο, στη βάση των όσων λέχθηκαν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκαν την τροποποίησή τους, ώστε αυτοί να διαλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

  • Αναθεώρηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να αποταθεί για την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαίρεσης, έτσι ώστε η εν λόγω αίτηση να υποβάλλεται πριν από την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης για αναγκαστικό διαχωρισμό στους συνιδιοκτήτες.
  • Αναθεώρηση της ερμηνείας για τον όρο «προκαταρκτικό χωροταξικό σχέδιο», ώστε να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για σχέδιο το οποίο έχει τύχει της προκαταρκτικής έγκρισης της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής στο πλαίσιο διατύπωσης προκαταρκτικών απόψεών της δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Οι θέσεις των βουλευτών
Όσον αφορά τις θέσεις των κομμάτων, η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της επιτροπής.

Από την άλλη, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας