eBOS TECHNOLOGIES: Δίκτυα επόμενης γενιάς

InBusinessNews  08/06/2021 07:30
eBOS TECHNOLOGIES: Δίκτυα επόμενης γενιάς

eBOS TECHNOLOGIES: Δίκτυα επόμενης γενιάς

InBusinessNews  08/06/2021 07:30

Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο «Ορίζοντας 2020» MonB5G «Κατανεμημένη διαχείριση φετών δικτύου πέραν του 5G» (Distributed Management of Network Slices in beyond 5G) έχει φθάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο στα μέσα της διαδρομής του, έχοντας επιτύχει πολυάριθμα επιτεύγματα.                                      

Με συντονιστή έργου το τμήμα SMARTECH του Τεχνολογικού Κέντρου Τηλεπικοινωνιών της Καταλονίας (CTTC), το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός συστήματος κατανεμημένης διαχείρισης «μηδενικής επαφής» (‘zero-touch MANO’) για τη διαχείριση των ταυτόχρονα πολλών και ξεχωριστών «φετών» δικτύου σε μαζική κλίμακα για δίκτυα πέραν του 5G LTE.

Το MonB5G σχεδιάζει να επιτύχει τον εν λόγω στόχο μέσω ενός καινοτόμου αυτόνομου πλαισίου διαχείρισης και οργάνωσης και αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την κατανομή πόρων μαζί με υπερσύγχρονους μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά το πρώτο ήμισυ της τριετούς διάρκειας του έργου, η ποικιλόμορφη κοινοπραξία εργάστηκε παράλληλα για την υλοποίηση των φιλόδοξων νέων τεχνολογιών και μεθόδων, συνδυάζοντας τη βιομηχανική εμπειρογνωμοσύνη, την εις βάθος έρευνα, καθώς και νέες προσεγγίσεις και υλοποιήσεις από τους 12 εταίρους του έργου από 8 κράτη μέλη της Ευρώπης.

MonB5G Logo FINAL

Ο σχεδιασμός του έργου

Συγκεκριμένα, έχει ήδη υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του δικτύου, περιπτώσεων χρήσεων (use cases) και αλγοριθμικές φάσεις καινοτομίας, οι οποίες καθοδηγούνται από δεδομένα του δικτύου. Τα σημαντικότερα σημεία των επιτευγμάτων μέχρι σήμερα περιγράφονται πιο κάτω:

• Οριστικοποίηση και δημoσίευση της καινοτόμου αρχιτεκτονικής του MonB5G.

• Ορισμός του μοντέλου εμπιστοσύνης και των προσεγγίσεων διαχείρισης.

• Βελτίωση των use cases για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυνητικών απαιτήσεων της αγοράς.

• Καθορισμός και χαρτογράφηση του καταλόγου των στόχων, του σχεδιασμού των δοκιμών απόδειξης της έννοιας του έργου (Proof of Concept) και των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) της τεχνητής νοημοσύνης.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση των «χώρων δοκιμών» (test beds) του συστήματος.

• Ανάπτυξη διαφόρων αναλυτικών μηχανισμών.

• Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του μηχανισμού λήψης αποφάσεων από άκρο σε άκρο και ανάπτυξη των αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης.

• Τα σενάρια ασφάλειας/κυβερνοεπιθέσεων.

• Το αρχικό σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης που θεσπίστηκε.

Στόχοι και επιτεύγματα

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων τεχνολογιών πέραν του 5G, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών παροχέων, των παρόχων υπηρεσιών, των τελικών χρηστών, καθώς και της σχετικής επιστημονικής κοινότητας γενικότερα. Ως εκ τούτου, το έργο αναμένεται να επηρεάσει αρκετές πτυχές των λειτουργιών τους ή/και των περιπτώσεων χρήσης: Ανάπτυξη δικτύων για πλατφόρμες Over-The-Top (OTT) που είναι ευέλικτες σε νέα μοντέλα υπηρεσιών, όπως θα καταδειχθεί από τις περιπτώσεις χρήσης του MonB5G, δυναμική επεκτασιμότητα του δικτύου μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων του, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δικτύου και διαχείριση/ ενορχήστρωση/διασφάλιση εμπιστοσύνης μέσω τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.

«Μέσω του έργου MonB5G, μεταξύ πολλών άλλων έργων Έρευνας & Ανάπτυξης, η eBOS Technologies θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής επόμενης γενεάς, όπως η υλοποίηση και προώθηση δικτύων 5G και πέραν, σύμφωνα με το όραμα της Διεύθυνσης Έρευνας & Ανάπτυξης της eBOS από την ίδρυσή της.

Στο πλαίσιο του έργου, η eBOS θα υποστηρίξει την κοινοπραξία στον σχεδιασμό του πλαισίου ασφαλείας του MonB5G, στη δημιουργία πρωτότυπων αλγόριθμων ασφαλείας που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάλυση και τη δοκιμή όλων των συνιστωσών του έργου, στον πειραματισμό και τη δοκιμή διάφορων περιπτώσεων χρήσης, καθώς και την καθοδήγηση της διάχυσης και της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου», τόνισε ο Dr. George Guirgis R&D Project Manager στην eBOS Technologies.

Πέραν της υλοποίησης του έργου, τα τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα διαδίδονται μέσω δημοσίων εκδηλώσεων, μέσω Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω συναντήσεων εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:

https://www.monb5g.eu, www.ebos.com.cy

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. 871780.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας