Εν αναμονή κερδών για Logicom

InBusinessNews  31/03/2021 09:18
Εν αναμονή κερδών για Logicom

Εν αναμονή κερδών για Logicom

InBusinessNews  31/03/2021 09:18

Αύξηση στον κύκλο εργασιών και λειτουργικό κέρδος μετά την διεύρυνση των προϊόντων καταγράφει η Logicom Public Limited, για το πρώτο τρίμηνο του 2021 και ως εκ τούτου η κερδοφορία αναμένεται να είναι σημαντικά βελτιωμένη. 

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της στο ΧΑΚ για προειδοποίηση κερδοφορίας, τονίζεται πως δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Demetra Holdings Plc.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Κατά το A’ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ο Κύκλος Εργασιών και το Λειτουργικό Κέρδος από τις συνήθεις/υφιστάμενες εργασίες παρουσιάζουν αύξηση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων στον τομέα της διανομής. Η Κερδοφορία μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της συνδεδεμένης εταιρείας Demetra Holdings Plc (“Δήμητρα”) αναμένεται σημαντικά βελτιωμένη, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων χρηματοδότησης.

Δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για την τελική Κερδοφορία μετά τη Φορολογία, λόγω της μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης πληροφόρησης σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δήμητρα, συνεπεία της μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης πληροφόρησης των αντίστοιχων αναμενόμενων αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας για συμπερίληψη τους στα αποτελέσματα της Δήμητρα. Όταν θα υπάρχει η απαιτούμενη πληροφόρηση, η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας