Ανακοίνωση από Infocredit Group

Δελτίο Τύπου  15/02/2021 16:30
Ανακοίνωση από Infocredit Group

Ανακοίνωση από Infocredit Group

Δελτίο Τύπου  15/02/2021 16:30

Η εταιρεία Infocredit Group ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων της έναντι των συνεργατών της, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στο δημόσιο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται δυνάμει των προνοιών του α. 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σχετική ενημέρωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα ‘’Privacy Notice’’ διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.infocreditgroup.com/privacy-notice

Για άσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας δυνάμει των προνοιών του ΓΚΠΔ παρακαλούμε όπως προχωρήσετε μέσω του πεδίου ‘access your data’ στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο https://www.infocreditgroup.com/access-your-data.

Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας και μέσα από ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών η Infocredit Group είναι σήμερα ο κορυφαίος πάροχος επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου αλλά και Προγράμματων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η εταιρεία στηρίζει τους συνεργάτες της στη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων, παρέχοντας εργαλεία, που προάγουν την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στις επιχειρηματικές συναλλαγές, συμβάλλοντας στη μείωση επιχειρηματικών κινδύνων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο: 22398000, ή στο email dpo@infocreditgroup.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας