Enterprise Risk Management: Πιο αναγκαίο από ποτέ!

Sponsored Article  25/09/2020 07:00
Enterprise Risk Management: Πιο αναγκαίο από ποτέ!

Enterprise Risk Management: Πιο αναγκαίο από ποτέ!

Sponsored Article  25/09/2020 07:00
Τα τελευταία χρόνια, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που στηρίζονται στις τεχνολογικές καινοτομίες για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (fintech) έχουν κάνει κυριολεκτικά εισβολή στον τραπεζικό τομέα, παρέχοντας στους χρήστες εύκολη και άμεση πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω online εφαρμογών. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που διεξήγαγε η ερευνητική εταιρεία Harris Poll, το 64% των ερωτηθέντων καταναλωτών στις ΗΠΑ θα προτιμούσε να απευθυνθεί σε εταιρείες fintech για τις επενδυτικές και χρηματοπιστωτικές του ανάγκες αντί των παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων και πιστωτικών σωματείων. Σύμφωνα με τον οργανισμό EU-Startups, στην ΕΕ ο τομέας του fintech αποτελεί την μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, ενώ η Κύπρος συγκεκριμένα έχει καθιερωθεί ως ένα πολλα-υποσχόμενο κέντρο ανάπτυξης εταιρειών fintech.

RELATED ARTICLES


 
Όντας ένας ραγδαία εξελισσόμενος τομέας, η πολυπλοκότητα του fintech κλάδου τείνει να αυξάνεται εξίσου εκθετικά και - λόγω της ταχύτητας αυτών των καινοτομιών - εμφανίζονται νέες προκλήσεις και κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι γίνονται ολοένα και πιο αισθητοί με την ανάπτυξη μιας fintech εταιρείας, γι 'αυτό και οι στρατηγικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων
Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων (Enterprise Risk Management / ERM) ορίζεται ως η ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών που έχουν ως σκοπό να εντοπίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται μια επιχείρηση προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, είτε στρατηγικά είτε ποσοτικά, που θα την οδηγήσουν στη μέγιστη δυνατή επίτευξη του στόχου της. Έχοντας επιτύχει σημαντική ανάπτυξη ακόμη και σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας, ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός ‘Όμιλος εταιρειών BDSwiss Group μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός σωστού μοντέλου ERM.
 
Από την ίδρυσή της το 2012, η BDSwiss προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες Forex και CFD σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πελάτες ανα το παγκόσμιο. Το 2020, διατηρόντας πάνω από 200 υπαλλήλους και διεθνή γραφεία, ο Όμιλος BDSwiss ανέδειξε τη λειτουργική του ανθεκτικότητα αφού κατάφερε να αντιμετωπίσει σωρεία προκλήσεων όπως την πανδημία του κορονοϊού και σειρά τραπεζικών σκανδάλων. Σε αντίθεση με πολλές άλλες εταιρείες fintech που αντέδρασαν σε αυτές τις προκλήσεις καταφεύγοντας σε μαζικές απολύσεις, περικοπές μισθών και άλλα μέτρα εξοικονόμησης κόστους, η BDSwiss αντιμετώπισε αυτές τις κρίσεις χωρίς να υποβιβάσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της ή το εργατικό δυναμικό της.
 
Αντιμετωπίζοντας Την Τέλεια Καταιγίδα
Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο τομέας της fintech κλονίστηκε όταν η Wirecard ξεκίνησε διαδικασίες αφερεγγυότητας μετά από έλεγχο που αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε μια τρύπα 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) διέταξε τη θυγατρική της Wirecard UK να σταματήσει τις δραστηριότητές της και να παγώσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Κατά συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις  που χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες της Wirecard, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών που πρόσφεραν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης Forex και CFD, εκτέθηκαν σε μεγάλο κίνδυνο, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο αριθμό πελατών.
 
Δυστυχώς, το περιστατικό της Wirecard δεν ήταν το πρώτο που έπληξε την βιομηχανία των fintech. Το 2016, η διαρροή των Panama Papers της Deutsche Bank αποκάλυψε ότι η τράπεζα βοηθούσε συγκεκριμένους πελάτες να διοχετεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικούς παραδείσους. Πιο πρόσφατα, η FCA επέβαλε πρόστιμο στην Commerzbank AG ύψους 47 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή δεν εφάρμοσε επαρκή ελέγχους για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Αυτά τα περιστατικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε ότι αφορά την διαχείριση ρίσκου για τις εταιρείες fintech, καθώς δείχνουν ότι ανεξάρτητα από το πόσο αξιόπιστο είναι ένα ίδρυμα, η κακή διακυβέρνηση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη βιωσιμότητά μιας επιχείρησης.
 
Πέρα από τις Εποπτικές Αρχές
Αδιαμφισβήτητα, η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και οι τακτικοί έλεγχοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της διαφάνειας σε έναν οργανισμό fintech, αλλά δεν είναι επαρκείς για ένα σωστό πλάνο διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου ERM. Η κουλτούρα και οι συμπεριφορές διαχείρισης κινδύνου μέσα σε μια εταιρεία είναι οι κύριοι πυλώνες στήριξης για το πλάνο διαχείρισης κινδύνων μιας εταιρείας.
 
Ο Chief Risk Officer της BDSwiss, Gregory Papagregoriou, τονίζει ότι το αυστηρό πρόγραμμα ERM της BDSwiss ήταν καταλυτικός παράγοντας στη διασφάλιση της συνέχισης και της επιβίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας  σε περιόδους κρίσης: “Το πρόγραμμα ERM της BDSwiss ξεπερνά την απλή συμμόρφωση με τις συστάσεις και τους κανονισμούς των εποπτικών αρχών. Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων διέρχονται απρόσκοπτα απο όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες του ομίλου εταιρειών μας. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση τυχόν συγκεντρώσεων κινδύνου, ενώ παραμένουμε ευέλικτοι στη διαχείριση απρόβλεπτων γεγονότων όπως ο κορονοϊός και θέματα cyber security.” 
 
Δημιουργία Κουλτούρας Διαχείρισης Κινδύνων
Έχοντας μια σταθερή υποδομή στρατηγικής διαχείρισης ρίσκου, η BDSwiss κατάφερε να καλλιεργήσει μια κουλτούρα συλλογικής ευθύνης που ξεκινά στην κορυφή με την ανώτερη διοίκηση του Ομίλου και διαπερνά όλα τα τμήματα και ομάδες της BDSwiss. Η Executive Director της BDSwiss, Katalina Michael υπογραμμίζει τους στόχους και τα οφέλη αυτης της προσέγγισης: “Ως εταιρεία fintech, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πολυ περισσότερα από ποιοτικές υπηρεσίες συναλλαγών και ευέλικτες πλατφόρμες. Θέλουμε οι πελάτες μας να νιώθουν ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η εταιρεία μας λειτουργεί πάντοτε με πλήρη διαφάνεια, συμμορφωση με τους κανονισμούς και με απόλυτη ευθύνη στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της. Στην BDSwiss, έχουμε κάνει τη διαχείριση κινδύνων και τη διαφανή διακυβέρνηση αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να μετριάσουμε τους κινδύνους, να διασφαλίσουμε τη λειτουργική μας συνέχεια, να παρέχουμε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας και να κάνουμε στρατηγικές επενδύσεις που μας βοηθουν να συνεχίζουμε να παρέχουμε μια εξαιρετική εμπειρία συναλλαγών στους πελάτες μας.”
 
Διασφάλιση Μακροπρόθεσμης Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας
Για να διασφαλίσουν βιώσιμες στρατηγικές που τις καθιστούν πιο ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις, οι fintech επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στρατηγικής διαχείρισης ρίσκου που να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας η τών κερδών, αλλα να λειτουργεί προς το συμφέρον όλων των στελεχών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των πελατών και των εταίρων της.
 
Η σφαιρική προσέγγιση της BDSwiss στη διαχείριση κινδύνων έχει επιστρέψει στον Όμιλο εταιρειών της ‘όχι μόνο να υπερβεί τις προκλήσεις αλλά και να διατηρήσει την επεκτατική του στρατηγική ακόμα και εν καιρώ κρίσης και έντονης αντιξοότητας και να δημιουργήσει ένα όνομα σταθερότητας και εμπιστοσύνης προς όλα τα στελέχη του καθώς και στην ευρύτερη αγορά. 
 
 
Σχετικά με τον Όμιλο εταιρειών BDSwiss:
Ο Όμιλος BDSwiss είναι ένας κορυφαίος χρηματοοικονομικός όμιλος εταιρειών, που προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες Forex και CFD σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πελάτες παγκοσμίως. Από την ίδρυσή της το 2012, η BDSwiss παρέχει επενδυτικά προϊόντα κορυφαίας κατηγορίας, ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών, ανταγωνιστικά κόστα συναλλαγών και γρήγορη εκτέλεση σε περισσότερα από 1000 CFD και ETFs που περιλαμβάνουν τίτλους μετοχών, Forex, εμπορεύματα, κρυπτονομίσματα και δείκτες.
 
Ο Όμιλος BDSwiss συμμορφώνεται με ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και λειτουργεί σε σχεδόν παγκόσμια κλίμακα κάτω από ένα αριθμό αδειών και εποπτικών αρχών συμπεριλαμβανομένου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Με πάνω από 200 άτομα προσωπικό, ο Όμιλος BDSwiss διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία σε Λεμεσό και Λευκωσία κάτω από την επωνυμία BDSwiss Holding, ενώ η μητρική εταιρεία του ομίλου βρίσκεται στο Zug της Ελβετίας και διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό επιπρόσθετων λειτουργικών γραφείων σε Ευρώπη και Ασία.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας