SUPERNOVA CONSULTING: Ηγετική εταιρεία στην αγορά λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών

InBusinessNews  30/06/2020 13:26
SUPERNOVA CONSULTING: Ηγετική εταιρεία στην αγορά λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών

SUPERNOVA CONSULTING: Ηγετική εταιρεία στην αγορά λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών

InBusinessNews  30/06/2020 13:26
Η Supernova Consulting είναι ηγετική εταιρεία στην αγορά λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών (Business Software) και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλός της, Κυριάκος Στυλιανίδης.
 
Η εταιρεία
Από το 2003, έτος ίδρυσής της, βοηθά εταιρείες διαφορετικών μεγεθών και τομέων της οικονομίας να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να ελέγξουν τα λειτουργικά κόστη και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Είναι ο πρώτος χρυσός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της SAP (SAP Gold Channel Partner) σε Κύπρο και Ελλάδα, με περισσότερους από 60 πιστοποιημένους επαγγελματίες τεχνολογίας και συμβούλους επιχειρήσεων, με γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα, Μέση Ανατολή και Ινδία. 

Οι εφαρμογές και υλοποιήσεις της Supernova Consulting επιτρέπουν σε εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε περισσότερες από 30 χώρες και σε πέραν των 200.000 χρηστών λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, να βελτιώνουν και να επιταχύνουν την επιχειρησιακή τους απόδοση. Κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, φαρμακευτικών, υπηρεσιών υγείας, ναυτιλίας, επαγγελματικών υπηρεσιών, μεταποίησης, καταναλωτικών προϊόντων, κατασκευαστικών, ενέργειας, ξενοδοχείων, τεχνολογίας, κ.ά. έχουν εμπιστευθεί τη Supernova Consulting.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η Supernova Consulting είναι από τους πρώτους SAP συνεργάτες παγκοσμίως που έχει επενδύσει στις τεχνολογίες Cloud. Βασική προϋπόθεση ήταν να γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) του οργανισμού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ψηφιακών τεχνολογιών. Γι’ αυτό και σήμερα είναι ο έμπιστος συνεργάτης ψηφιακού μετασχηματισμού, σε κορυφαίους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.    

Λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που επικρατεί με το Covid-19, την επιχειρησιακή αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κάθε οργανισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον μονόδρομος για την επιβίωση και την εξέλιξη όλων των οργανισμών.

Φυσικά η επιτυχία μιας τέτοιας διεργασίας ξεκινάει από το ανθρώπινο δυναμικό! Για να επιταχύνει ο κάθε οργανισμός την ψηφιακή μεταρρύθμιση πρέπει να:

(α) καθορίσει μακροπρόθεσμο πλάνο υλοποίησης.
Του πλάνου υλοποίησης θα πρέπει να ηγούνται ανώτερα στελέχη του οργανισμού. Ο επικεφαλής (Digital Transformation Officer) και η ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να έχουν τους πόρους που απαιτούνται.

(β) αναγνωρίσει τον ρόλο του οργανισμού με τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα που θα προσφέρει σε νέους πελάτες και αγορές.
Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι λειτουργίες και ικανότητες μέσα στον οργανισμό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που πιθανόν να είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη του οργανισμού.

(γ) αξιοποιήσει ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο με ψηφιακές τεχνολογίες.
Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών ήταν αναγκαία με τις αλλαγές που προέκυψαν λόγω Covid-19. Τα οποιαδήποτε οφέλη θα πρέπει να διατηρηθούν για να βοηθήσουν τη λειτουργία ευέλικτων λειτουργικών μοντέλων.

(δ) αναπτύξει ταλέντα που θα ηγηθούν της ψηφιακής μεταρρύθμισης.
Η δέσμευση, η ανάπτυξη ταλέντων, αλλά και δεξιοτήτων στην επιτάχυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης, είναι ζωτικής σημασίας. Οι τρόποι και τα μέσα εκπαίδευσης πιθανόν να αλλάξουν. Θα πρέπει να προσφέρεται συνεχής εκμάθηση σε Cloud πλατφόρμες εκπαίδευσης (Learning Management Systems). 

(ε) επενδύσει στις απαραίτητες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό να επιταχύνει την ψηφιακή μεταρρύθμιση και να αναπτυχθεί. 
Η τεχνολογία είναι ένας βασικός παράγοντας και αξία για να οδηγηθεί ο οργανισμός στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. 

Απαιτείται επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες για την αναβάθμιση των λειτουργιών εντός και εκτός των ορίων του οργανισμού. Στις τεχνολογίες αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) για την καλύτερη επεξεργασία δεδομένων και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.
 
Ψηφιακές λύσεις/προϊόντα
Η Supernova Consulting προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής που απευθύνονται σε οργανισμούς όλων των μεγεθών:
- Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων και χρηματοοικονομικά (ERP & Finance)
Συνδέει όλα τα τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης με ένα σύστημα ERP:
• SAP® S/4 HANA: ERP για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
• SAP® Business ByDesign: ERP για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις.
• SAP® Business One: ERP για μικρές επιχειρήσεις.
 
- Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και εμπειρία πελατών (CRM)
Διαφοροποίηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προσφέροντας καλύτερες εμπειρίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατών στο Cloud.
• SAP® C/4HANA - Sales, Marketing, Service & Commerce.
 
- Δίκτυο και διαχείριση δαπανών (Network & Spend Management)
Διαχείριση όλων των κατηγοριών δαπανών με τις λύσεις Cloud:
• SAP® Ariba.
• SAP® Concur Travel & Expense Management.
- Ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα (Digital Supply Chain)

Για γρήγορη και οικονομική ανταπόκριση σε αλλαγές στην προσφορά, τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς - με ενσωματωμένο λογισμικό σχεδιασμού αλυσίδας εφοδιασμού.

Αποτελεσματική διαχείριση προϊόντων κατά την αποθήκευση, την εκπλήρωση και τη διανομή - με τις λύσεις διαχείρισης συνεργατικής εφοδιαστικής SAP:
• SAP® Supply Chain Planning
• SAP® Extended Warehouse Management
• SAP® Supply Chain Logistics
• SAP® Manufacturing
 
- Ανθρώπινοι πόροι & δέσμευση ανθρώπων (HR and People Engagement)
Μετασχηματισμός στη διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM), προσφέρει εμπειρίες που βοηθούν τους υπαλλήλους να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά και τους στόχους της επιχείρησης:
• SAP® SuccessFactors HCM Suite.
• SAP® Payroll.
• SAP® Time Management & Scheduling
 
- Ανάπτυξη και ενσωμάτωση εφαρμογών (Integration & Extension Platforms)
Ανάπτυξη επεκτάσεων εφαρμογών σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα:
• SAP® Cloud Platform.
 
- Βάση δεδομένων και διαχείριση δεδομένων (Database and Data Management)
Διαχείριση εταιρικών δεδομένων αποτελεσματικά και βελτιστοποίηση αναλυτικών στοιχείων και πληροφορίων για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα: 
• SAP® HANA & Database.
• SAP® Master Data Management
• SAP® Data Intelligence and Orchestration
 
- Αναλύσεις (Business Analytics)
Ενίσχυση επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και επιτάχυνση ανάπτυξης, ανακαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία και απλοποιώντας την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες:
• SAP® Analytics Cloud and.
• SAP® Analytics Cloud for Planning.
• SAP® Data Warehousing
 
- Ευφυείς τεχνολογίες (Intelligent Technologies)
Καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα της επιχείρησης με ευφυείς τεχνολογίες:
• SAP® Intelligent Robotic Process Automation.
• Artificial Intelligence.
• Internet of Things (IoT).
• Blockchain.
 
Η πραγματική αξία έρχεται από τους ανθρώπους της Supernova Consulting. Με την απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία, μέσα από τη σχεδόν εικοσαετή εμπειρία της και την κατάλληλη υποδομή, ώστε να βοηθά τους πελάτες της να επιταχύνουν την επιχειρησιακή τους απόδοση και να πετύχουν τους πιο σημαντικούς τους στόχους.
 
Νέες τεχνολογίες Cloud
Η στρατηγική της Supernova Consulting από το 2014 είναι Cloud! Όλες οι επενδύσεις, ενέργειες και προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό με νέες Cloud τεχνολογίες, με επίκεντρο τη βελτίωση των εμπειριών των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί που θα το επιτύχουν, θα βγουν δυνατότεροι και με σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
 
Βραβεύσεις
Η εταιρεία έχει διακριθεί με τα εξής βραβεία:
• SAP Gold Channel Partner (Since 2007)
• SAP PCoE (Partner Center of Expertise)
• SAP Sales Cloud Recognized Expertise (Since 2018)
• SAP Business One Partner of the Year (2013-2019)
• SAP Cloud Partner of the year (2017-2019)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ιαπετού 38A, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25817880
Φαξ: 25817881
E-mail: info@supernova-consulting.com
Ιστοσελίδα: www.supernova-consulting.com
Social Media
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας