LOGICOM: Κέρδη €62 εκατ. για το 2019

InBusinessNews  26/06/2020 09:52
LOGICOM: Κέρδη €62 εκατ. για το 2019

LOGICOM: Κέρδη €62 εκατ. για το 2019

InBusinessNews  26/06/2020 09:52
Αυξημένη κερδοφορία πριν την φορολογία κατέγραψε το 2019 η Logicom Public Ltd, αυξημένη κατά 153,5% σε σχέση με το 2018, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του μεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στην αύξηση του καθαρού μεριδίου κέρδους από τη Demetra Holdings Plc μετά τη φορολογία.

RELATED ARTICLES


 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Logicom Public Ltd, o Κύκλος Εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το 2018. Η αύξηση προήλθε τόσο από τον Τομέα Διανομής όσο και από τον Τομέα Παροχής Λύσεων Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Διανομής παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,1% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Παροχής Λύσεων Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής παρουσίασε επίσης αύξηση της τάξης του 6,6%, κυρίως λόγω της δρομολόγησης νέων έργων στην Κυπριακή Αγορά.

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας μειώθηκε κατά 23,0% σε σχέση με το 2018, παρά την αύξηση των πωλήσεων σε τρίτους, λόγω της μείωσης των πωλήσεων σε θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού συνεπεία της δυνατότητας των θυγατρικών που εξυπηρετούνταν μέσω της Εταιρείας να προβαίνουν σε αγορές απευθείας από τους προμηθευτές.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους του Συγκροτήματος παρουσίασε αύξηση από 7,1% το 2018 σε 7,5% το 2019, κυρίως λόγω της πραγματοποίησης πωλήσεων με ποσοστό μεικτού περιθωρίου κέρδους μεγαλύτερο του μέσου.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας παρουσιάζει αύξηση από 7,7% το 2018 σε 8,3% το 2019, κυρίως λόγω επίτευξης πωλήσεων με ποσοστό μεικτού περιθωρίου κέρδους μεγαλύτερο του μέσου (2019: Μεικτό κέρδος: €5.726.342 ως προς τις Πωλήσεις: €69.036.153 και 2018: Μεικτό κέρδος: €6.905.028 ως προς τις Πωλήσεις: €89.667.145 όπως αναφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων).

Τα Άλλα Εισοδήματα του Συγκροτήματος αφορούν κυρίως συνεισφορές από προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους, καθώς και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους.

Τα Άλλα Εισοδήματα της Εταιρείας συντίθενται κυρίως από μερίσματα εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες καθώς και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους.

Οι Ζημιές Απομείωσης Εισπρακτέων για το Συγκρότημα ανέρχονται σε €535.970 (2018: €68.591) και αφορούν τις συνολικές επισφάλειες χρεωστών που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9.

Οι Ζημιές Απομείωσης Εισπρακτέων για την Εταιρεία ανέρχονται σε €468.839 (2018:€1.159.640) και αφορούν κυρίως προβλέψεις για επισφάλειες εισπρακτέων από θυγατρικές εταιρείες που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9. Κατά το 2018 η Εταιρεία αναγνώρισε απομείωση του ποσού εισπρακτέου από τη θυγατρική εταιρεία Logicom IT Distribution Limited, αναπροσαρμογή που δεν υπήρχε το 2019.

Τα Άλλα Έξοδα του Συγκροτήματος αφορούν απομειώσεις στην αξία των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Τα Άλλα Έξοδα της Εταιρείας αφορούν απομείωση της επένδυσης στη θυγατρική εταιρεία Logicom (Middle East) SAL στο Λίβανο.

Η αύξηση στα Έξοδα Διοίκησης του Συγκροτήματος κατά €794.851, και σε ποσοστό 2,0%, σε σχέση με το 2018, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων προσωπικού και υποδομών, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού επέκτασης του Συγκροτήματος σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων. Στην έννοια ‘΄Εξοδα Διοίκησης’ περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων Διοίκησης, Διάθεσης και Λειτουργίας.

Η αύξηση στα Έξοδα Διοίκησης της Eταιρείας κατά €1.071.420, και σε ποσοστό 16,1%, σε σχέση με το 2018, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους προσωπικού κυρίως στην κεντρική διοίκηση.

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος ανήλθε σε €30.610.410, αυξημένο κατά 22,1% σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω της αύξησης του Κύκλου Εργασιών, αλλά και του ποσοστού του Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους. Στην έννοια ‘Λειτουργικές Δραστηριότητες’ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας ανήλθε σε €8.737.922, μειωμένο κατά 47,5% σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω της μείωσης των Άλλων Εισοδημάτων που αφορούν κυρίως Μερίσματα Eισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες, του Κύκλου Εργασιών, παρά την αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού του Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους, καθώς και στην αύξηση των άλλων εξόδων και εξόδων διοίκησης, παρά τη μείωση στις ζημιές απομείωσης εισπρακτέων. Στην έννοια ‘Λειτουργικές Δραστηριότητες’ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Φορολογία για το Συγκρότημα ανήλθε σε €3.508.446 σε σχέση με €1.894.164 το 2018, κυρίως λόγω της αντιστροφής της πρόβλεψης Αναβαλλόμενης Φορολογίας που υπολογίστηκε σε φορολογικές ζημιές των εταιρειών του Συγκροτήματος, καθώς και από αύξηση στους άλλους φόρους.

Η Φορολογία για την Εταιρεία ανήλθε σε ποσό ύψους €472.944 σε σχέση με πιστωτικό ποσό ύψους €281.499 το 2018, κυρίως λόγω της αντιστροφής πρόβλεψης για Αναβαλλόμενη Φορολογία που υπολογίστηκε σε φορολογικές ζημιές της Εταιρείας.

Το κέρδος πριν τη φορολογία για το Συγκρότημα ανήλθε σε €62.183.359 κατά το έτος 2019 σε σύγκριση με €24.533.847 το 2018, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης ύψους 153,5%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του μεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στην αύξηση του καθαρού μεριδίου κέρδους από τη Demetra Holdings Plc μετά τη φορολογία. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €36.457.190 και σε ποσοστό κατά 164,0% από €22.226.027 το 2018 σε €58.683.217 το 2019.

Το κέρδος πριν τη φορολογία για την Εταιρεία ανήλθε σε €5.153.242 κατά το έτος 2019 σε σύγκριση με €13.573.360 το 2018, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης ύψους 62,0%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των Μερισμάτων Εισπρακτέων, στη μείωση του Κύκλου Εργασιών, παρά την αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού του Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους, καθώς και στην αύξηση των εξόδων διοίκησης, παρά τη μείωση στις ζημιές απομείωσης εισπρακτέων.

Το κέρδος ανά μετοχή και το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή για το Συγκρότημα το 2019 αυξήθηκε κατά 164,1% έναντι του 2018 στα 79,22 σεντ.

Η εταιρεία Verendrya Ventures Limited, της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 60% του μετοχικού της κεφαλαίου, σεκοινοπραξία με ποσοστό 50%:

-Υλοποίησε το έργο της κατασκευής Μονάδας Αφαλάτωσης στην Επισκοπή στη βάση της σχετικής συμφωνίας με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2009. Όπως ανακοινώθηκε, με βάση συμφωνία ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, η Demetra Holdings Plc συμμετέχει έμμεσα στην εκτέλεση και στη λειτουργία του έργου της αφαλάτωσης στην Επισκοπή σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 40% του συμφέροντος της Verendrya Ventures Limited στην κοινοπραξία. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012 και η Μονάδα Αφαλάτωσης βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής (stand by mode) από την 1 Ιουλίου 2012 μέχρι την 27 Απριλίου 2014. Η Μονάδα Αφαλάτωσης άρχισε παραγωγή στις 28 Απριλίου 2014. Εκκρεμούν απαιτήσεις σε σχέση με την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

-Υπόγραψε στις 26 Ιανουαρίου 2012 συμφωνία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την ανακαίνιση και τη λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Αφαλάτωσης στη Λάρνακα. Η Demetra Holdings Plc συμμετέχει έμμεσα στην εκτέλεση και στη λειτουργία του έργου της αφαλάτωσης στη Λάρνακα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 40% του συμφέροντος της Verendrya Ventures Limited στην κοινοπραξία. Η ανακαίνιση της μονάδας ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015 και άρχισε παραγωγή την 4 Ιουλίου 2015. Εκκρεμούν απαιτήσεις σε σχέση με την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

Κατά το 2019, ο Κύκλος Εργασιών και τα Αποτελέσματα από τις υφιστάμενες εργασίες είναι βελτιωμένα. Το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία είναι σημαντικά αυξημένο λόγω της διαγραφής της Αρνητικής Υπεραξίας της επένδυσης της Demetra Holdings Plc στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λίμιτεδ κατά το 2019. Οι παράγοντες αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα το Κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους να παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένο.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας