Ν.Πηλείδου: Πολύ σημαντική η ΑΗΚ για υλοποίηση ενεργειακής μεταρρύθμισης

InBusinessNews  17/11/2020 18:42
Ν.Πηλείδου: Πολύ σημαντική η ΑΗΚ για υλοποίηση ενεργειακής μεταρρύθμισης

Ν.Πηλείδου: Πολύ σημαντική η ΑΗΚ για υλοποίηση ενεργειακής μεταρρύθμισης

InBusinessNews  17/11/2020 18:42
Ο ρόλος της ΑΗΚ είναι πολύ σημαντικός για την υλοποίηση της ενεργειακής μεταρρύθμισης που επιτελείται στο νησί μας αλλά και γενικότερα για την κοινή προσπάθεια για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία πλέον πρέπει να διασυνδέεται με την πράσινη ενέργεια, τόνισε η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου σε χαιρετισμό της στη διαδικτυακή διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της ΑΗΚ 2019. 

Η Υπουργός ανέφερε ότι ο τομέας της ενέργειας διέρχεται φάση μετασχηματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το Υπουργείο, είπε, βάζει τον πήχη πολύ ψηλά και εξέφρασε βεβαιότητα ότι και η ΑΗΚ κάνει το ίδιο - όπως έχει αποδείξει διαχρονικά - και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του συνοδοιπόρου στη μετάβαση αυτή.
 
Σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είπε ότι από το 2018 το συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας ξεπέρασε το 13% που ήταν ο υποχρεωτικός στόχος για το 2020 και ευχαρίστησε την ΑΗΚ που συνέβαλε σε πολύ σημαντικό βαθμό σε αυτό.

Είπε ότι βασική επιδίωξη της Κύπρου είναι η ολοκλήρωση των έργων υποδομής για το φυσικό αέριο και τον Euro Asia Interconnector και χαιρέτισε την αναβάθμιση των συστημάτων της ΑΗΚ, λέγοντας πως αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την χώρα μας.
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ Μιχάλης Κωμοδρόμος, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση της ΑΗΚ 2019, είπε ότι αποστολή της ΑΗΚ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της σε ένα περιβάλλον αλλαγών και απαιτήσεων, ένεκα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο και τις διεθνείς μεταβολές στον ενεργειακό χάρτη.
 
Οικονομικά στοιχεία ΑΗΚ
Τα συνολικά έσοδα της ΑΗΚ το 2019 ανήλθαν στα €838 εκ. ενώ τα συνολικά έξοδα έφτασαν στα €779 εκ. Το κέρδος εργασιών ανήλθε στα €59 εκ. 

"Μέσα από την κερδοφορία και σε πολύ απαιτητικές συνθήκες υλοποίησης του αναπτυξιακού της προγράμματος, η ΑΗΚ μπορεί και επιστρέφει στην κοινωνία 35 εκ ευρώ, μια πολύ σημαντική ανακούφιση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία.  Στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα και τις εκτιμήσεις που γίνονται, διαφαίνεται πως το 2020 τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΗΚ, σε ό,τι αφορά στην κερδοφορία, θα είναι αρνητικά" είπε ο κ. Κωμοδρόμος.
 
Εξήγησε ότι η αύξηση €51 εκ. περίπου στα συνολικά έσοδα είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της αύξησης στα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της τιμής πώλησης, ως αποτέλεσμα της αυτόματης αναπροσαρμογής λόγω αύξησης στην τιμή των καυσίμων. 

Οπως είπε, παρά την αύξηση στα έσοδα κατά €51 εκ., η αύξηση στο κέρδος για το έτος περιορίστηκε σε περίπου €11 εκ.  και αυτό προκύπτει κυρίως λόγω μείωσης στα άλλα καθαρά κέρδη κατά €1 εκ., αύξησης στα λειτουργικά έξοδα κατά €37 εκ., καθώς και αύξησης στη φορολογία κατά €1,6 εκ. 
 
Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 16%, εν μέρει λόγω αύξησης της τιμής καυσίμων αλλά και λόγω αύξησης στις κιλοβατώρες που αγοράστηκαν από ΑΠΕ.  Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, παρουσίασε σημαντική αύξηση φτάνοντας στα €67 εκ, σε σύγκριση με €29 εκ κατά την προηγούμενη χρονιά.

Ο κ. Κωμοδρόμος ανέφερε ότι η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της μέσης τιμής των δικαιωμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.  Σημειώνεται πως το 68% περίπου των συνολικών εξόδων αποτελούσε το κόστος καυσίμου, η αγορά ενέργειας και η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων.  
 
Περίοδος αλλαγών
Ανέφερε ότι διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις που σηματοδοτεί το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΑΗΚ, πρόσθεσε, αποτελεί η επιτυχής συμμόρφωσή της με τις πρόνοιες της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ, σχετικά με το Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της. Η ΑΗΚ προετοιμάζεται με έντονους ρυθμούς ώστε να υποστηρίξει το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
 
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κύριος στόχος, είπε, είναι η διεύρυνση αξιοποίησης τους καθώς αποτελούν την καθαρότερη πηγή για παραγωγή ηλεκτρισμού. 

"Στην προσπάθεια απεξάρτησης της ΑΗΚ από τα υγρά καύσιμα εντάσσεται και η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ με ποσοστό 30%, που αντιστοιχεί σε ποσό  €43 εκ.  Η κίνηση αυτή, μεγάλης στρατηγικής σημασίας και εθνικής αξίας, συνιστά μία κομβική εξέλιξη για τον Οργανισμό και το ενεργειακό μέλλον του τόπου μας", είπε ο κ. Κωμοδρόμος.
 
Είπε ακόμη ότι το 2019 ήταν ένας σημαντικός σταθμός στην ιστορία του Οργανισμού. Η ΑΗΚ πιστοποιείται επίσημα ως μια Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενη από την αρμόδια Αρχή. Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ είναι η βάση για την ανεξάρτητη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
Μέτρα ΑΗΚ εν καιρώ πανδημίας
Εν καιρώ πανδημίας, είπε, προσαρμόστηκε η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και των Κέντρων Χρηστών Δικτύου και αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην επικοινωνία και στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 
 
Σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της ΑΗΚ, η Διοίκηση έλαβε απόφαση για μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια όλων των πελατών της για περίοδο 6 μηνών. Η κίνηση αυτή του Οργανισμού αντιστοιχεί σε ποσό άνω των €30 εκ, το οποίο η ΑΗΚ επέστρεψε στην κοινωνία και στην οικονομία της Κύπρου. Επιπρόσθετα, το Προσωπικό της ΑΗΚ παραχώρησε τα καταλύματα του Ταμείου Ευημερίας του για φιλοξενία των ατόμων που καλούνταν να τεθούν σε απομόνωση για 14 ημέρες. 

"Κατά τους κρίσιμους μήνες που διανύσαμε σημειώνεται πως δεν προχωρήσαμε σε καμία διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κανένα καταναλωτή", είπε και σημείωσε ότι «οι τελευταίοι μήνες ήταν ένα εντατικό πρόγραμμα για το πώς πρέπει ο οργανισμός να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».  
 
Εργα για σύστημα μεταφοράς
Ο κ. Κωμοδρόμος είπε ότι την επόμενη πενταετία είναι προγραμματισμένα έργα, σε όλες τις επαρχίες, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ.  

Το 2019 άρχισαν σημαντικά έργα για ενδυνάμωση του Συστήματος Μεταφοράς. Είπε ότι στο κατασκευαστικό στάδιο είναι η διασύνδεση «Μονή-Βασιλικός» και η αναβάθμιση του Υποσταθμού «Μαρί». Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκαθίδρυση του νέου Υποσταθμού “Ζακάκι”.

 Στο πλαίσιο των εργασιών του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, τοποθετήθηκαν 152 χιλιόμετρα εναερίων γραμμών και 248 χιλιόμετρα υπογείων καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ εγκαταστάθηκαν 148 εναέριοι μετασχηματιστές και 69 επίγειοι Υποσταθμοί Διανομής. 
 
Ο κ. Κωμοδρόμος ανέφερε ότι στο δρόμο της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού της ΑΗΚ, το 2019 προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα. Μεταξύ άλλων, η διαχείριση διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, η ανάπτυξη του συστήματος SCADA/DMS, την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Διανομής, την ανάπτυξη ευφυούς συστήματος μέτρησης και την αντικατάσταση 400.000 συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του Γεωγραφικού Διαχειριστικού Συστήματος Δεδομένων Δικτύου - ΓεωΔιαΣ (GIS).  
 
Είπε ακόμη ότι το σύστημα MDMS είναι η πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Καταναλωτών, Προμηθευτών, Παραγωγών και ευρύτερα όλων των συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προγραμματίζεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2021.
 
Ανέφερε ότι στο επίκεντρο του Διαχειριστή Διανομής είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου, η οποία αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς. Σύντομα αυτοματοποιούνται διαδικασίες προς όφελος του χρήστη, ο οποίος θα εξυπηρετείται ηλεκτρονικά. Η υποβολή των αιτήσεων για έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνεται γρήγορα και εύκολα μέσω της ιστοσελίδας, περιορίζοντας περαιτέρω τις γραμμές αναμονής στα Κέντρα εξυπηρέτησης, είπε.
 
Σχετικά με το σύνολο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ, το 2019, ο κ. Κωμοδρόμος είπε ότι ο Σταθμός Βασιλικού, με ισχύ 868MW, παρήγαγε το 68,8%, ο Σταθμός Δεκέλειας, με ισχύ 460MW, παρήγαγε το 30,9% και ο Σταθμός Μονής με ισχύ 150MW, παρήγαγε το 0,3%.
 
Είπε επίσης ότι η Αρχή έχει εγκαταστήσει Σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος που μειώνει τις εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου στη Μονάδα Εσωτερικής Καύσης Αρ. 1 στο Σταθμό Δεκέλειας.  Προχωρά επίσης το έργο εγκατάστασης αντίστοιχων συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, με τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου, Διοξειδίου του Θείου και σκόνης, στις Μονάδες 1-3 στο Σταθμό Βασιλικού. 
 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι προχωρούν οι τροποποιήσεις στις Μονάδες Παραγωγής και η εγκατάσταση υποδομών για χρήση Φυσικού Αερίου στο Σταθμό Βασιλικού. Είπε ότι η τελευταία μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος Παραγωγής κατέδειξε την ανάγκη εγκατάστασης νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στο Βασιλικό, την εγκατάσταση στον Σταθμό Δεκέλειας νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου εφόσον το Φυσικό Αέριο καταστεί διαθέσιμο και την ανάγκη ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Παραγωγής. 
 
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για νέα Μονάδα Παραγωγής ισχύος 160MW και εκτιμώμενο κόστος €160 εκ. Η ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού υπολογίζεται αρχές του 2021 και αναμένεται η εμπορική λειτουργία της νέας Μονάδας το καλοκαίρι του 2023.
 
ΑΗΚ Προμήθεια
Ο κ. Κωμοδρόμος είπε ότι έγιναν ενέργειες ώστε όλες οι υπηρεσίες της ΑΗΚ Προμήθεια να προσφέρονται ηλεκτρονικά, ενώ οι λειτουργοί εξυπηρέτησης είναι δίπλα στους καταναλωτές και κάθε ειδική περίπτωση εξετάζεται με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία.

Είπε ότι η εφαρμογή EAC Mobile App ανανεώνεται και δίνει την ευκαιρία στον πελάτη να ενημερώνεται για τους λογαριασμούς του, να τους εξοφλεί και να έχει ανά πάσα στιγμή το ιστορικό κατανάλωσης του υποστατικού του.
 
Η ΑΗΚ Προμήθεια συνεχίζει την εκστρατεία προώθησης του ηλεκτρονικού λογαριασμού e-bill και τα χρήματα που εξοικονομούνται δίνονται σε ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα που επιλέγει ο καταναλωτής από λίστα επιλογής. Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2018 και λόγω απήχησης θα  συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020. Ο αριθμός των πελατών, που λάμβαναν το λογαριασμό τους ηλεκτρονικά στο τέλος του 2019 αυξήθηκε από 38 000 σε 63 800, δηλαδή αύξηση περίπου 68%.     
 
Σχετικά με τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυτές ανήλθαν στις 4 615 GWh (Giga Watt Hours) σημειώνοντας αύξηση 1% περίπου σε σύγκριση με το 2018.  Μικρή αύξηση της τάξης του 1% σημείωσε και ο αριθμός των πελατών (από 576 χιλιάδες το 2018 σε 582 χιλιάδες το 2019).
 
Επίσης, για την ηλεκτροκίνηση είπε ότι η υπηρεσία e-charge περιλαμβάνει τον έλεγχο και λειτουργία 20 σταθμών, με 40 σημεία φόρτισης, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο προβλέπεται η εγκατάσταση ακόμη 16 σταθμών. 
 
Σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας είπε ότι έγιναν  συμφωνίες για αντικατάσταση του ενεργοβόρου οδικού φωτισμού όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου, με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας