Αναθεωρημένος κατάλογος έργων στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

InBusinessNews  23/09/2019 13:17
Αναθεωρημένος κατάλογος έργων στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Αναθεωρημένος κατάλογος έργων στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

InBusinessNews  23/09/2019 13:17

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει αναθεωρημένο κατάλογο των έργων που εντάσσονται στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 87.215, ημερομηνίας 3/4/2019 και ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 8/4/2019 – Κατάλογος Α.

RELATED ARTICLES


Ανακοινώνεται επίσης αναθεωρημένος κατάλογος επιλαχόντων έργων που δύνανται να αντικαταστήσουν τα έργα του Καταλόγου Α, σε περίπτωση που ένα έργο του Καταλόγου Α αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Σχεδίου – Κατάλογος Β.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση γίνεται κατόπιν διαπίστωσης ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) εκ παραδρομής αποδέχτηκε αιτήσεις για έργα που δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια από τη ΡΑΕΚ και επομένως δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Εξάλλου, με Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δυνάμει της Παραγράφου 13.5 του Σχεδίου, η Παράγραφος 9.1 του Μέρους 9 (Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «από την ημερομηνία αποδοχής των προκαταρτικών όρων και την υποβολή αίτησης έκδοσης τελικών όρων σύνδεσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης».

Με την παρούσα δημοσιεύεται το πρότυπο Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης των έργων που έχουν επιλεγεί με το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους 9 του Σχεδίου. Το πρότυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας