Ανεβαίνουν σταδιακά οι τιμές των καυσίμων

  02/05/2019 10:26
Ανεβαίνουν σταδιακά οι τιμές των καυσίμων

Ανεβαίνουν σταδιακά οι τιμές των καυσίμων

  02/05/2019 10:26

Ο μήνας Απρίλιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της  βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές αυξήσεις στην βενζίνη 95 κατά 0,052 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης μικρή αύξηση κατά 0,009 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση κατά 0,013 σεντ.
 

Από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 που ήταν οι φθηνότερες τιμές, μέχρι το τέλος Απριλίου, η λιανική τιμή για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 15,4 σεντ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 8,5 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 9,7 σεντ το λίτρο.
 
Οπως αναφέρεται, από τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 95  και του πετρελαίου κίνησης, για το Απρίλιο μόνο, οι καταναλωτές πλήρωσαν συνολικά €64 609 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το Μάρτιο 2019. Για την βενζίνη 95 πλήρωσαν €57 238 ευρώ  και για το πετρέλαιο κίνησης €7 371 ευρώ.
 
Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το μήνα Απρίλιο 2019 σε σύγκριση με το Μάρτιο σημείωσε αύξηση κατά 13 ευρώ  τα χίλια λίτρα. Η μέση τιμή του κατά την 1η Απριλίου ήταν 832 ευρώ τα χίλια λίτρα και στο τέλος του μήνα €845 ευρώ.
 
Κατά το μήνα Απρίλιο 2019, η Μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,434 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,194 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,353 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,246 σεντ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,826 σεντ και στην Κύπρο 0,832  σεντ.
 
Κατά το ίδιο μήνα, η Μέση λιανική τιμή τους βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,564 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο η ίδια  0,564 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,618 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,636 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,574 σεντ και στην Κύπρο 0,609  σεντ.
 
Γενικά η μέση τιμή χωρίς τους φόρους των βασικών πετρελαιοειδών στην Κύπρο είναι ψηλότερη του μέσου όρου των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικότερη διαφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.  Για το μήνα Απρίλιο 2019, η μέση τιμή της βενζίνης χωρίς τους φόρους ήταν η ίδια με τη Μέση Τιμή της Ε.Ε.

Η φθηνότερη επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το χρονικό διάστημα από 01 04 2019 μέχρι  30 04 2019 για την  βενζίνη 95 ήταν κατά σειρά  η Λευκωσία – Λεμεσός – Αμμόχωστος – Λάρνακα και η πιο ακριβή η Πάφος. Για το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην κατάταξη με φθηνότερη επαρχία κατά σειρά τη Λευκωσία – Αμμόχωστος – Λάρνακα – Λεμεσός – Πάφος.
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Κατά τον Απρίλιο 2019 υπολογίζεται ότι πωλήθηκαν από τα πρατήρια πετρελαιοειδών συνολικά  33 021 720 λίτρα βενζίνης 95  με συνολική αξία € 40 227 059 ευρώ και συνολικά 27 641 220 λίτρα πετρελαίου κίνησης με συνολική αξία € 34 531 255 ευρώ. Επειδή για τον μήνα Απρίλιο 2019  δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία πώλησης από τα πρατήρια πετρελαιοειδών, λήφθηκαν υπόψη οι συνολικές πωλήσεις του Απριλίου  2018, όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.
 
Κατά το μήνα Απρίλιο 2019, εκτιμάται ότι υπήρξε συνολική οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές, λόγω των αυξήσεων των λιανικών τιμών στη βενζίνης 95 και το πετρέλαιο κίνησης, κατά €64 609 ευρώ. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές κατά τον Απρίλιο 2019 για το πετρέλαιο κίνησης ήταν συνολικά  €7 371 ευρώ και  για τη βενζίνη 95 €57 238 ευρώ.
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο μαζί με τους φόρους, τόσο για τη βενζίνη 95, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές στην Κύπρο χωρίς τους φόρους, για μεν τη βενζίνη 95 ήταν οι ίδιες με την Ε.Ε.,  σε αντίθεση με τις τιμές του πετρελαίου κίνησης που ήταν ψηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0, 018 σεντ το λίτρο.
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά τον Απρίλιο 2019 ήταν ελαφρώς ψηλότερη από τη μέση τιμή που ίσχυε το Μάρτιο 2019. Έτσι, οι καταναλωτές θα πληρώσουν συνολικά €13 ευρώ περισσότερα για να γεμίσουν το ντεπόζιτο τους των 1000 λίτρων σήμερα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019. Η λιανική τιμή τέλος Μαρτίου  2019 ήταν €0,832 σεντ και η λιανική τιμή τέλος Μαρτίου 2019  ήταν 0,845 σεντ.
 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας