Το ΧΑΚ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

InBusinessNews  19/12/2018 10:48
Το ΧΑΚ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το ΧΑΚ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

InBusinessNews  19/12/2018 10:48

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί τον έκτο μέτοχο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, 2018 στην Αθήνα, η μεταβίβαση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής στο ΧΑΚ. 

Συνεπώς, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί τον έκτο μέτοχο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η μετοχική σύνθεση της ΕΧΕ Α.Ε. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  • ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. - Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. - 22%
  • ATHEX - Ελληνικά Χρηματιστήρια - 21%
  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε. - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. - 20%
  • EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - 20%
  • ΧΑΚ - Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - 10%
  • ΔΕΣΦΑ Α.Ε. - Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. - 7%


Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δραστηριοποιείται στην Αγορά Ηλεκτρισμού, ενώ στους βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς του, εμπίπτει και η Αγορά του Φυσικού Αερίου, τόσο σε spot όσο και σε παράγωγα προϊόντα, με πρόσθετη προοπτική ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου αυτού μελλοντικά και σε νέες αγορές.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΧΑΚ, εμπίπτει στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του για υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών και για εξεύρεση νέων υπηρεσιών, αγορών και προϊόντων που θα βελτιώνουν τις προοπτικές του Οργανισμού και ταυτόχρονα θα διανοίγουν νέες προοπτικές σε νευραλγικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης.

Ο τομέας της Ενέργειας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την Κύπρο, καθώς και την ευρύτερη περιφέρεια μας και η σημασία του είναι ολοένα αυξανόμενη. Το ΧΑΚ συμμετέχει συνεπώς εξ΄ υπαρχής στην πρωτοβουλία αυτή, με στόχο μεταξύ άλλων να είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογεί μελλοντικά νέες συναφείς προοπτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται.

Τη μεταβίβαση του 10% των μετοχών της ΕΧΕ Α.Ε. από το Ελληνικό Χρηματιστήριο – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.(Athex) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας