Τα Λατομεία Σκύρα Βάσας επιχειρούν επέκταση στο Μοναγρούλλι

InBusinessNews  07/11/2018 07:43
Τα Λατομεία Σκύρα Βάσας επιχειρούν επέκταση στο Μοναγρούλλι

Τα Λατομεία Σκύρα Βάσας επιχειρούν επέκταση στο Μοναγρούλλι

InBusinessNews  07/11/2018 07:43
Την  επέκταση του λατομικού τους ορίου επιδιώκουν τα Λατομεία ΜΣ Σκύρα Βάσας  ΛΤΔ. Η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), με στόχο την εξασφάλιση άδειας επέκτασης των ορίων λατόμευσης στην περιοχή με την ονομασία Μάρος,  εντός των ορίων των χωριών Βάσα και Μοναγρούλλι, της Επαρχίας Λεμεσού. 
 
Στόχος, μεταξύ άλλων, η εκμετάλλευση εξαιρετικά καλής ποιότητας πετρωμάτων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ελλάδα και στο Ισραήλ.

Διαβάστε ακόμα: Στην Ερευνητική ξανά ο Νικόλας Χατζηγιάννης

Διαβάστε ακόμα: ​​​​​​Homemate: Ανοίγει τέλη Νοεμβρίου στην Ανθούπολη

Ο χώρος του υφιστάμενου λατομείου περιλαμβάνει τεμάχια ιδιόκτητης γης ανήκοντα είτε στην εταιρεία είτε στην οικογένεια Μάκη Σαββίδη. Ο χώρος της αιτούμενης νότιας επέκτασης καταλαμβάνει μέρος χαλίτικης κρατικής γης και μέρος ιδιόκτητου τεμαχίου το οποίο ανήκει στην εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σκοπός της εν λόγω αιτούμενης επέκτασης των λατομικών δραστηριοτήτων προς νότο είναι:
 
α) η εξόρυξη και η επεξεργασία διαβάση και γάββρου για παραγωγή θραυστών σκύρων, άμμου και μεικτών διαβαθμισμένων από σκύρα και άμμο υλικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
β) η παραγωγή γαββροϊκών λατύπων για ικανοποίηση των εξαγωγικών αναγκών προς την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιότητες του γάββρου είναι τέτοιες που το πέτρωμα αυτό καθίσταται περιζήτητο για υποθεμέλιο γραμμών σιδηροδρόμων,
γ) η δυνατότητα του γάββρου όσο και του διαβάση να παράξουν σκυρόδεμα υψηλών θλιπτικών αντοχών,
δ) η δυνατότητα σχεδιασμού καλύτερης ανάπτυξης του λατομείου και
ε) η αύξηση των αποθεμάτων και κατά συνέπεια η αύξηση του χρόνου ζωής του λατομείου.
 
Όπως τονίζεται στη μελέτη, η όλη φιλοσοφία και οι βασικές αρχές που θα διέπουν τις δραστηριότητες του λατομείου είναι η ορθολογική ανάπτυξη του χώρου λατόμευσης με τους ενδεικνυόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες τρόπους, έτσι που να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 
Οι επιπτώσεις
Όπως τονίζεται στην έκθεση, θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του εν λόγω λατομείου είναι οι ακόλουθες:
α) η πλήρωση των αναγκών της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε σκύρα και άμμο,
β) η συνδρομή του έργου στην στήριξη της οικονομίας και οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται τόσο στον ευρύτερο κυπριακό χώρο όσο και στο εξωτερικό,
γ) η δημιουργία θέσεων εργασίας για αρκετά άτομα αφού το έργο συνδέεται και με την πολυεπίπεδη δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ΜΣ ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ στον χώρο της μεταποιητικής βιομηχανίας και του κατασκευαστικού τομέα,
δ) η στήριξη των κοινοτήτων από τα διάφορα τέλη και
ε) η εκμετάλλευση εξαιρετικά καλής ποιότητας πετρωμάτων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ελλάδα και στο Ισραήλ.
 
Οι σοβαρότερες αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου πρέπει να θεωρηθούν οι γεωμεταβολές, η αλλοίωση δηλαδή της φυσικής μορφολογίας του εδάφους. Οι τρόποι αντιμετώπισης τους προκειμένου να απαμβλυνθούν και να ελαχιστοποιηθούν, θα γίνουν αντικείμενο μελέτης σε κεφάλαιο που θα ακολουθήσει.
 
Η εταιρεία Μ. Σ. (Σκύρα) Βάσας ΛΤΔ ιδρύθηκε το 1991 χρονολογία κατά την οποία αγόρασε από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία (ΕΜΕ) Προνόμιο Λατομείου το οποίο και λειτούργησε για 2 χρόνια. Από το 1993 μέχρι σήμερα η εταιρία λειτουργεί λατομείο Κατηγορίας Α στην περιοχή με την επωνυμία Μαρός στο Μοναγρούλλι.
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας