Lysarea Energia: Νέος παίκτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Μαρία Στυλιανού  09/10/2018 07:31
Lysarea Energia: Νέος παίκτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Lysarea Energia: Νέος παίκτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Μαρία Στυλιανού  09/10/2018 07:31

Ενώπιον της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για μελέτη και έκδοση των σχετικών αδειών βρίσκεται περιβαλλοντική μελέτη για κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού συνδυασμένου κύκλου στην περιοχή Μονής. 

RELATED ARTICLES


 
Πρόκειται για την αίτηση της εταιρείας Lysarea Energia, Διευθυντής της οποίας παρουσιάζεται ο Ευθύβουλος Παρασκευαϊδης και διευθυντής/ γραμματέας ο Ανδρέας Γιάννακας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από τη ΡΑΕΚ.
 
Σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που κατέθεσε η Lysarea Energia, το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού , τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, δυναμικότητας 230 MW, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί σε ιδιωτικό τεμάχιο στην Μονή της Επαρχίας Λεμεσού και σε απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων από το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Διαβάστε ακόμα: Αγωγές που θέτουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους
 
Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την εμπορική διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού της ΑΗΚ . Ειδικότερα, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργιά ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου (CCPP), ο οποίος θα παρέχει ηλεκτρισμό στην τοπική αγορά, διαμέσου του δικτύου της ΑΗΚ, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλύψει την ανερχόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενεργείας στο νησί.
 
Πρόκειται για σταθμό που έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί ως καύσιμα είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο. Αρχικά ο σταθμός θα λειτουργεί με πετρέλαιο Fuel Oil No 2 . Όταν το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμο από την προτεινόμενη εγκατάσταση της ΔΕΦΑ στη περιοχή Βασιλικού, με την οποία θα υπάρχει διασύνδεση με αγωγό, τότε ο σταθμός θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, ενώ το Fuel Oil No 2 θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικό καύσιμο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όφελος από τη χρήση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής είναι διπλός, καθώς αφενός θα φέρει μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου θα συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σε λειτουργία το 2021 
Βάσει του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2019, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 26 μήνες και θα είναι εφικτή η έναρξη της λειτουργίας του εντός του έτους 2021 .

Τα χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, ο προτεινόμενος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μονή θα έχει διάταξη 3Χ1 και θα αποτελείται από τα πιο κάτω συστήματα :

 

 • Τρείς αεριοστρόβιλους (Gas Turbines) δυναμικότητας 57MW
 • Τρία συστήματα ανάκτησης θερμότητας (HRSG),
 • Ένα ατμοστρόβιλο (Steam Turbine) δυναμικότητας μέχρι και 80MW
 • 4 μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης από 11Kv στα 132Kv
 • Υποσταθμό 132 Kv (GIS) “Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού / Καταναλωτή ΚΥΠΕ/ΚΥΕΚ) Indoor / Outdoor 132kV GIS “ και Υποσταθμός Μονάδας
 • Βοηθητικοί εξοπλισμοί
 • Κτίριο Διοίκησης
 • Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Αντλιοστάσιο Θαλάσσης και αγωγοί άντλησης – απόρριψης θαλασσινού νερού για σκοπούς ψύξης
 • Τρείς Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου Fuel Oil No 2
 • Δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Ο κάθε αεριοστρόβιλος θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ισχύ της τάξης των 57 MW σε συνθήκες ISO. Ανάλογα με το μέγεθος των αεριοστρόβιλων, ο ατμοστρόβιλος θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ισχύ μέχρι 80 MW. Όμως, η μεγίστη ισχύς εξόδου κάθε μονάδας CCPP θα είναι ίση με 230 MW, ισχύ για την οποία το έργο έχει αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕΚ .
 
Τα τρία συστήματα ανάκτησης θερμότητας HRSG θα διαθέτουν σύστημα συμπληρωματικής καύσης ( Duct-Firing system ) ώστε να υπάρχει επιπρόσθετη ανάφλεξη στις σωληνώσεις μεταξύ του αεριοστροβίλου και του ατμοπαραγωγού ανάκτησης θερμότητας. Με τον τρόπο αυτό ο σταθμός θα μπορεί να παράγει έως 23 MW ηλεκτρικής ισχύος από τον ατμοστρόβιλο οποτεδήποτε είναι αναγκαίο και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια μεγίστη στάθμη ευελιξίας για την κάλυψη των αιχμών της ζήτησης φορτίου του συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας, του ΔΣΜΚ. Αυτή η επιπρόσθετη ανάφλεξη στις σωληνώσεις θα λειτούργει μόνο με φυσικό αέριο και θα διαθέτει χαμηλή στάθμη NOx.

Lysarea Energia 2

 
Τοποθεσία του έργου
Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μονής σε απόσταση 10 χιλιομέτρων περίπου από την περιοχή Βασιλικού και το σχετικό προτεινόμενο ενεργειακό κέντρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις από την εταιρεία για μίσθωση 2 κρατικών τεμαχίων, τα οποία ωστόσο βρίσκονται εντός πολεοδομικών ζωνών όπου δεν επιτρέπεται η βιομηχανική ανάπτυξη. Γι αυτό και το έργο υποβλήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή για την λήψη Άδειας κατά Παρέκκλιση.
 
Εξάλλου, η Αρχή Λιμένων έδωσε μιαν καταρχήν έγκριση για την μίσθωση λιμενικής περιοχής για την χωροθέτηση των 2 αγωγών, όταν το έργο εισέρθει σε κατασκευαστική φάση.
 
Διαμέσου του υποθαλάσσιου αυτού αγωγού θα μπορούν να εφοδιάζονται με καύσιμο οι δεξαμενές αποθήκευσης του προτεινόμενου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην Μονή.

Lysarea Energia 3


Με ΦΑ και πετρέλαιο
Αξίζει ν σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Lysarea Energia , θα λειτουργεί με δύο καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο Fuel Oil No 2 . Κατά την λειτουργία με φυσικό αέριο, όταν δηλαδή υλοποιηθεί η υποδομή FSRU και δίκτυο της ΔΕΦΑ, το Fuel Oil No 2 θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο εκτάκτου ανάγκης.
Αν διαφανεί ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, είτε από την ενδιάμεση λύση είτε από τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου τότε ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός θα λειτουργεί με υγρό καύσιμο, η προμήθεια του θα μπορεί να γίνεται και χερσαία αλλά θα ήταν πιο αποδοτικό και λειτουργικό να μπορεί να εφοδιάζεται από την θάλασσα με πλοίο που θα μπορεί να εκφορτώνει το καύσιμο διαμέσου υποθαλάσσιου αγωγού και προτεινόμενου σημείου μονής πρόσδεσης SPM .

Lysarea Energia 1


Το «Σημείο Μονής Πρόσδεσης – SPM », που προτείνουμε θα χρησιμοποιείται μόνο για εκφόρτωση καυσίμου , θα βρίσκεται σε απόσταση 1100 μέτρων από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό και τις δεξαμενές αποθήκευσης . Η λεπτομερής βυθομετρία της θαλάσσιας περιοχής έδειξε ότι το βάθος σε αυτό το σημείο είναι στα -30 μέτρα . Ένας υποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 30 εκατοστών , θα συνδέει το σύστημα πρόσδεσης με το σημείο παραλαβής του καυσίμου και το χερσαίο τερματικό παραλαβής και αποθήκευσης εντός του προτεινόμενου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού .
 
Η συχνότητα με την οποία θα απαιτείται η προμήθεια καυσίμου και η λειτουργία του ΣΜΠ κατά την διάρκεια του έτους, δεν είναι γνώστη σε αυτό το στάδιο , εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού . Εκτιμάται ότι θα απαιτούνται 15 εφοδιασμοί ανά έτος . Η διάρκεια παραμονής του σκάφους στο ΣΜΠ ,η οποία εξαρτάται από το φορτίο , και το μέγεθος του σκάφους, εκτιμάται ότι θα είναι 48 ώρες.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της Lysarea Energia, άλλες δύο εταιρείες έχουν πάρει το πράσινο φως από την ΡΑΕΚ για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας