Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου… σε αριθμούς

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου… σε αριθμούς

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου… σε αριθμούς

Ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο του 1952 ως ανεξάρτητος οργανισμός δημοσίου δικαίου (ΟΔΔ) για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. 
 

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας