Πρώτο πιλοτικό έργο Πανεπιστημίου Κύπρου για σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

InBusinessNews  03/04/2018 12:40
Πρώτο πιλοτικό έργο Πανεπιστημίου Κύπρου για σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

Πρώτο πιλοτικό έργο Πανεπιστημίου Κύπρου για σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

InBusinessNews  03/04/2018 12:40

Σε εφαρμογή και λειτουργία τέθηκε το πρώτο πιλοτικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η κυπριακή εταιρεία Aerotricity μαζί με την γερμανική Autarsys GmbH εκτέλεσαν επιτυχώς για λογαριασμό της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μια νέα μελέτη, η πρώτη στο είδος της, και εγκατάσταση πιλοτικού έργου 2 φάσεων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.
 
Η εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν μέρος των πιλοτικών δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Προώθηση της μεγαλύτερης διείσδυσης της διεσπαρμένης φωτοβολταϊκής ενέργειας διαμέσου της αποθήκευσης για όλους» (Ακρωνύμιο StoRES).
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Interreg MED.
 
Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τα επίπεδα αυτο-κατανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από μία βέλτιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.
 
Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αποτελείται από δοκιμές, που θα γίνουν σχετικά με τους διαφόρους τρόπους αποθήκευσης φωτοβολταϊκών που υπάρχουν σε διάφορες πιλοτικές περιοχές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις τοπικές παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση και χρησιμοποιώντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 
Το έργο StoRES αναμένεται να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία του δικτύου με μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι μια πιο οικονομικά ωφέλιμη, προσιτή και βιώσιμη επιλογή για ενεργειακό εφοδιασμό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας