«Πράσινο» σε εργοστάσιο νερού στα Σπήλια

InBusinessNews  03/04/2018 08:05
«Πράσινο» σε εργοστάσιο νερού στα Σπήλια

«Πράσινο» σε εργοστάσιο νερού στα Σπήλια

InBusinessNews  03/04/2018 08:05

Πράσινο φως στην ανέγερση εργοστασίου νερού στα Σπήλια, άναψε το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

RELATED ARTICLES


Το προτεινόμενο έργο της εταιρείας Vakis Watermachines Ltd αφορά την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου εμφιάλωσης πόσιμου νερού στην κοινότητα Σπηλιών της επαρχίας Λευκωσίας.

θα αναπτυχθεί σε τεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία Καρύδι της ενορίας Αγίου Αντωνίου της κοινότητας Σπηλιών. Σε ακτίνα 1 km από το χώρο ανάπτυξης του έργου υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές, το Εθνικό Δασικό πάρκο Τροόδους, εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι των Πλατανιών, πυροσβεστικός σταθμός και εστιατόρια. Η πλησιέστερη οικιστική ζώνη βρίσκεται περίπου 2 km νότια του εν λόγω τεμαχίου. Το ανατολικό μέρος του τεμαχίου στο οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί το προτεινόμενο έργο γειτνιάζει με τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura 2000 «Μαδαρή-Παπούτσα». 

Νερό από υδάτινη πηγή
Η εταιρεία, η οποία διατηρεί υποστατικό με παρόμοια λειτουργία πλησίον του αιτούμενου τεμαχίου, αντλεί νερό από υδάτινη πηγή στα νοτιοδυτικά σύνορα του τεμαχίου. Η μέγιστη κατανάλωση νερού κατά την λειτουργία του έργου είναι 35 m 3 . 

Η εν λόγω υδάτινη πηγή αποτελεί μέρος του παραπόταμου του ποταμού Καρκώτη. Η μέγιστη ποσότητα νερού που αντλείται ετησίως από την πηγή είναι 10000 m 3.

Οι εγκαταστάσεις
Βάσει του σχεδιασμού, το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει το κτήριο του εργοστασίου, χώρο στάθμευσης και περίφραξη νοτιοανατολικά. Το κτίριο αποτελείται από υποδοχή, γραφείο, αποθήκη υλικών, χώρο επιστροφής και καθαρισμού φιαλών, χώρο πλήρωσης και παραλαβής φιαλών, τραπεζαρία, κουζίνα, χώρους υγιεινής προσωπικού, ιματιοθήκες κ.α Οι πρώτες ύλες και υλικά που αναμένεται να χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία εμφιάλωσης είναι το πόσιμο νερό και οι πλαστικές φιάλες. 

«Πράσινο» με προϋποθέσεις
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά την διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής, των εμπλεκομένων αρχών και κοινοτήτων. Όπως τονίζεται, το Τμήμα Περιβάλλοντος δε φέρει ένσταση στην δημιουργία της συγκεκριμένης ανάπτυξης , υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατά την κατασκευή και μεταγενέστερα κατά τη λειτουργία του έργου. Μεταξύ άλλων ζητείται όπως: 

• Η αποκοπή των δέντρων (είδος και αριθμός) που απαιτείται για την δημιουργία του χώρου θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών. Να διατηρηθεί η φυσική βλάστηση που βρίσκεται περιμετρικά, αλλά και εντός του τεμαχίου (δέντρα, βάτοι, θάμνοι κλπ) και η επέμβαση να περιοριστεί αποκλειστικά στο χώρο που θα ανεγερθεί το εργοστάσιο. 
• Να τοποθετηθεί στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης για τα υγρά απόβλητα (ξεπλύματα φιαλών), μέχρι να ελεγχθεί από την εταιρεία η ποιότητά τους για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα είναι κατάλληλα για άρδευση ή για άλλη χρήση. 
• Τα απόβλητα και τα αδρανή τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες του προτεινόμενου έργου να συλλεχθούν και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας.
• Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε όχληση. 
• Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, 
• Η πρόσβαση προς το εν λόγω έργο να γίνεται μέσω υφιστάμενου εγγεγραμμένου δρόμου. 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας