ΡΑΕΚ: Προοπτική περιατέρω μείωσης τιμής ηλεκτρικού

INBusinessNews  17/06/2015 15:32
ΡΑΕΚ: Προοπτική περιατέρω μείωσης τιμής ηλεκτρικού

ΡΑΕΚ: Προοπτική περιατέρω μείωσης τιμής ηλεκτρικού

INBusinessNews  17/06/2015 15:32

Προοπτικές περαιτέρω μείωσης των τιμών του ηλεκτρισμού δημιουργούνται μετά την έκδοση την Τετάρτη (17/6), της νέας μεθοδολογίας διατιμήσεων του ηλεκτρισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Γιώργος Σιαμμάς.

Η απόφαση για τη νέα μεθοδολογία έχει ως στόχο την περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, την αποφυγή μονοπωλίων και την διαφάνεια. Οι καταναλωτές αναμένεται αρχές με μέσα του 2016 να λάβουν από την ΑΗΚ τα πρώτα τιμολόγια στα οποία θα βλέπουν αναλυτικά και διαφανώς το κόστος της της ενέργειας, της παραγωγής, τα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, το τέλος για το διαχειριστή, το πράσινο τέλος και της υπηρεσίας δημόσιας ωφέλειας.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιαμμάς με τη νέα μεθοδολογία διατιμήσεων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από την πίεση που ασκεί η διαφάνεια που θα υπάρχει στις τιμολογήσεις. Επίσης, ανέφερε ο κ. Σιαμμάς, με την ενεργοποίηση του ανταγωνισμού και την ύπαρξη πραγματικού δικαιώματος επιλογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τον φθηνότερο παροχέα.

«Μέσα από τη πίεση τη ρυθμιστική των τελευταίων χρόνων υπήρξαν ουσιαστικές μειώσεις των τιμών, αλλά με τη μεθοδολογία αυτή και με τη διαφανή παρουσίαση των διατιμήσεων θα υπάρξει μεγαλύτερη πίεση, είτε λόγω ανταγωνισμού, είτε πάνω στο μονοπωλιακό κομμάτι της ΑΗΚ, που είναι τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, για να μειώσουν περαιτέρω το κόστος», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι με τις νέες διατιμήσεις ο καταναλωτής θα μπορεί πλέον να ελέγχει καλύτερα τις χρεώσεις τους.

Όπως είπε, μέσω αυτής της διαφανούς διαδικασίας και με τη χρήση των «έξυπνων μετρητών» που θα είναι διαθέσιμοι μακροπρόθεσμα, ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να διορθώσει την κατανάλωσή του και να την προσαρμόσει προς την κατεύθυνση της πιο χαμηλής διατίμησης ανάλογα και με την ώρα της κατανάλωσης. Ωστόσο η εγκατάσταση των «έξυπνων μετρητών» στους οικιακούς καταναλωτές, λόγω του μεγάλου κόστους που υπάρχει, θα πάρει κάποια χρόνια, ενώ οι «έξυπνοι μετρητές» εφαρμόζονται ήδη σε μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

Επίσης, ανέφερε, η νέα μεθοδολογία διατιμήσεων διευκολύνει την έλευση του ανταγωνισμού γιατί φαίνονται με διαφάνεια οι χρεώσεις της ΑΗΚ για την παραγωγή της, και θα είναι σε θέση να ξέρει αν και πού μπορεί να την ανταγωνιστεί και σε ποιες κατηγορίες πελατών.

Εξηγώντας τη διαδικασία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η ΑΗΚ, ο κ. Σιαμμάς ανέφερε ότι
 πλέον η Αρχή θα πρέπει να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες μελέτες διατιμήσεων ώστε να συνάδουν με τη νέα μεθοδολογία. Όπως είπε, ήδη έχει γίνει σχετική μελέτη από την ΑΗΚ, οπότε υπολογίζεται ότι δεν θα χρειαστεί πέραν των τριών μηνών για να υποβάλει την πρότασή της. Στη συνέχεια η ΡΑΕΚ θα εξετάσει την πρόταση της ΑΗΚ και όλα τα στοιχεία κόστους για την περίοδο 2016-2020, ώστε να εγκρίνει τις νέες διατιμήσεις, τόσο ως προς τις διάφορες κατηγορίες των καταναλωτών όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα τις βλέπει ο καταναλωτής. Από εκείνη την έγκριση θα βγουν οι νέες διατιμήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές τους 2016.

Παράλληλα, ο κ. Σιαμμάς δεν απέκλεισε ενδεχόμενη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού το 2016, λόγω της περαιτέρω μείωσης του κόστους προσωπικού της ΑΗΚ

Όπως είπε ο κ. Σιαμμάς, στους λογαριασμούς του 2014 το κόστος του προσωπικού για την ΑΗΚ ήταν €10 εκ. λιγότερο από τον προηγούμενο χρόνο, κάτι που επέτρεψε στην ΡΑΕΚ να επιβάλει μείωση 8% στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού. Εκτίμησε παράλληλα ότι το κόστος προσωπικού θα είναι ακόμα πιο κάτω και το 2015 λόγω των επιπλέον αφυπηρετήσεων.

Ανέφερε παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή το κόστος ηλεκτρισμού είναι 40% πιο κάτω απ` ό,τι πριν από δύο χρόνια τόσο λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, όσο και λόγω της μείωσης που επέβαλε η ΡΑΕΚ 8% και η οποία στηρίχθηκε πάνω στη μείωση δαπανών που έκανε η ΑΗΚ, είτε των λειτουργικών είτε των δαπανών προσωπικού.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ για τις διατιμήσεις
Σύμφωνα με την απόφαση οι πρωταρχικοί στόχοι της ρύθμισης των διατιμήσεων είναι η μεγιστοποίηση της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ενάντια στις τιμές που διαμορφώνονται σε μονοπωλιακή βάση, η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων δημόσιας ωφέλειας, η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους κατόχους Άδειας.

Στόχοι των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων είναι να αντανακλούν το κόστος της υπηρεσίας έτσι ώστε να ενισχύεται η οικονομική αποδοτικότητα.

Επίσης να επιτρέπουν την εύλογη προοπτική ανάκτησης οικονομικά αποδοτικού  κόστους, να είναι δίκαιες και να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών, εκτός εάν δικαιολογούνται με βάση άλλους στόχους των διατιμήσεων, όπως η ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας.

Οι διατημήσεις θα πρέπει να είναι απλές, διαφανείς και προβλέψιμες και να ενθαρρύνουν την αποδοτική κατανάλωση από τους καταναλωτές. Επίσης να είναι συμβατές με τους σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ακόμα να επιτρέπουν την ανάκτηση του κόστους που προέκυψε σε αποδοτική βάση σε σχέση με τις υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας και με την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

Να ενθαρρύνουν ακόμα την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και να παρέχουν κίνητρα στις ρυθμιζόμενες εταιρείες ώστε να λειτουργούν. Τέλος να προωθούν την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών από τους παροχείς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την απόφαση για τις νέες διατιμήσεις το τιμολόγιο του τελικού καταναλωτή θα είναι απλό, σαφές και θα παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις ως προς την κατανάλωση και να επιλέξουν προμηθευτή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας