Επανεκλογή Χρίστου Θεμιστοκλέους στο Δ.Σ. της Ελληνικής

InBusinessNews  28/09/2022 16:08
Επανεκλογή Χρίστου Θεμιστοκλέους στο Δ.Σ. της Ελληνικής

Επανεκλογή Χρίστου Θεμιστοκλέους στο Δ.Σ. της Ελληνικής

InBusinessNews  28/09/2022 16:08

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας επανεξελέγη κατά την 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ομίλου ο Χρίστος Θεμιστοκλέους. Υπέρ της επανεκλογής του κ. Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου, σε σύνολο αριθμού μετοχών που ψήφισαν 243. 591.413, ψήφισαν 220.162.088 μετοχές, ενώ εναντίον 23. 429.325 μετοχές.    

Εξάλλου, η ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής:

Πρώτο: Μελέτησε και ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δεύτερο: Μελέτησε και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τρίτο: Ενέκρινε την έκθεση πολιτικής αμοιβών για το έτος 2021 και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Τέταρτο: Ενέκρινε την πολιτική αμοιβών διοικητικών συμβούλων.

Πέμπτο(α): Επαναδιόρισε την Ernst&Young Cyprus Limited ως ελεγκτών της τράπεζας για το έτος 2022.

(β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.   

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας