Ελληνική: Στην PIMCO Europe GmbH η διαχείριση επενδύσεων €100 εκατ.

InBusinessNews  02/08/2022 09:42
Ελληνική: Στην PIMCO Europe GmbH η διαχείριση επενδύσεων €100 εκατ.

Ελληνική: Στην PIMCO Europe GmbH η διαχείριση επενδύσεων €100 εκατ.

InBusinessNews  02/08/2022 09:42

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία PIMCO Europe GmbH για την παροχή υπηρεσιών διακριτικής διαχείρισης επενδύσεων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της αποτελούμενο από μετρητά και ή κινητές αξίες αρχικής αξίας €100 εκατ.

Η PIMCO Europe GmbH είναι μια επιχείρηση που έχει γίνει δεκτή από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-«BaFin») για σκοπούς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία υπόκειται στην εποπτεία του BaFin, και, επομένως εταιρεία επενδύσεων εξουσιοδοτημένη να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια.

Η PIMCO Europe GmbH είναι μέρος του Ομίλου Allianz και συγκεκριμένα του κλάδου επενδύσεων που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company, LLC. Σημειώνεται ότι η Poppy S.A.R.L., η οποία κατέχει σήμερα το 17,3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η PIMCO.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελληνική Τράπεζα ακολουθεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και ελέγχους για τη σωστή διαχείριση κάθε δυνητικής ή αντιληπτής σύγκρουσης συμφέροντος και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας καθοριζόμενων προσώπων σύμφωνα με το Νόμο.

Υπογραμμίζεται ταυτόχρονα πως σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2021, το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τη σύγκρουση συμφέροντος και/ή πιθανή σύγκρουση συμφέροντος του Διοικητικού Συμβούλου που εκπροσωπεί την PIMCO και ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος απείχε από τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας