Ελληνική: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

InBusinessNews  24/06/2022 13:24
Ελληνική: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Ελληνική: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

InBusinessNews  24/06/2022 13:24

Σειρά ειδικών ψηφισμάτων για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας εξετάστηκαν και είτε εγκρίθηκαν είτε απορρίφθηκαν, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους 36 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 378.117.763 μετοχές, δηλαδή 91,6% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν / απορρίφθηκαν τα ακόλουθα Ειδικά Ψηφίσματα:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 1 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 377.935.795 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:23.847 μετοχές 
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν:377.959.642 μετοχές

2. Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 2 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 2 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 231.268.784 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον: 146.690.858 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 377.959.642 μετοχές 

3. Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 3 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 3 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 1.869.170 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:376.258.753 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 378.127.923 μετοχές

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 4 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 4 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 210.358.359 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:167.769.564 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 378.127.923 μετοχές

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 5 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 5 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ:210.358.359 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:167.769.564 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 378.127.923 μετοχές

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 6 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 6 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως: 

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 210.358.359 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:167.769.564 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 378.127.923 μετοχές

7. Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113- 161 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ:210.358.359 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:167.769.564 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 378.127.923 μετοχές

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 8 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 8 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ:357.025.370 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:20.934.272 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 377.959.642 μετοχές

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 9 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 9 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ: 357.025.370 μετοχές
 • Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον:20.934.272 μετοχές
 • Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν: 377.959.642 μετοχές

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας