Πήρε και το δεύτερο πακέτο δανείων της RCB η Ελληνική

InBusinessNews  20/06/2022 09:41
Πήρε και το δεύτερο πακέτο δανείων της RCB η Ελληνική

Πήρε και το δεύτερο πακέτο δανείων της RCB η Ελληνική

InBusinessNews  20/06/2022 09:41

Την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης και του δεύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. 

Το Μέρος Β σχετίζεται με κυπριακές και άλλες χορηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €2 εκατ. και εγγυητικές επιστολές περίπου €1 εκατ.

Οι κύριοι τομείς έκθεσης του Μέρους Β είναι:

  • 48% ακίνητα και κατασκευές και 40% ξενοδοχεία.

Διαβάστε εδώ: Στα χέρια της Ελληνικής και με βούλα το πρώτο πακέτο δανείων της RCB

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής, λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση του Μέρους Α, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, και την απόκτηση του Μέρους Β, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων που αποκτήθηκε από την RCB Bank ανέρχεται σε περίπου €356 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας.

Η ανακοίνωση της RCB 

Η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πώληση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εν λόγω Μέρος Β αφορά σε κυπριακές και ευρωπαϊκές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατομμυρίων. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd που έχει πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Μέρη Α & Β) ανέρχεται σε περίπου €356 εκατομμύρια μεικτής λογιστικής αξίας.

«Υπενθυμίζεται ότι η RCB Bank Ltd, η οποία βρίσκεται σε στάδιο απεμπλοκής από τις τραπεζικές της υπηρεσίες λόγω των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση μέρους του εξυπηρετούμενου δανειακού της χαρτοφυλακίου ούτως ώστε να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των καταθέσεων στους πελάτης της, μια πρωτοποριακή κίνηση στην τραπεζική ιστορία της Κύπρου, αντιμετωπίζοντας έτσι τους πελάτης της με απόλυτα ηθικό τρόπο, όπως ορίζουν άλλωστε και οι αρχές της», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προσθέτει ότι το συνολικό ποσό από την πώληση των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ όχι μόνο καλύπτει όλες τις καταθέσεις που έχουν επιστραφεί ή που βρίσκονται στην διαδικασία επιστροφής, αλλά προκύπτει και ένα σημαντικό πλεόνασμα ρευστών στοιχείων ενεργητικού για τις περαιτέρω δραστηριότητές της. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας