Δανειοδοτήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο από την Ελληνική Τράπεζα μέσω ΠΤΕ

InBusinessNews  01/12/2021 15:09
Δανειοδοτήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο από την Ελληνική Τράπεζα μέσω ΠΤΕ

Δανειοδοτήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο από την Ελληνική Τράπεζα μέσω ΠΤΕ

InBusinessNews  01/12/2021 15:09

Δανειοδοτήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο θα προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα στους επιχειρηματικούς της πελάτες, συμμετέχοντας στο Σχέδιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (ΠΤΕ) και στηρίζοντάς τους σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τους ίδιους και την οικονομία της χώρας.

Το Σχέδιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων συστάθηκε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να στηρίξει επιλέξιμους δανειολήπτες, παρέχοντας τους ενισχυμένη πρόσβαση σε δανειοδότηση με ευνοϊκά επιτόκια.

Οι διευκολύνσεις που λαμβάνουν οι επιλέξιμοι δανειολήπτες επωφελούνται στήριξης από την εγγύηση του ΠΤΕ, το οποίο ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική υποστήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο ΠΤΕ.

Το Σχέδιο ΠΤΕ καλύπτει Επιχειρηματικά Δάνεια και απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις και σε μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, και ταυτόχρονα αξιολογούνται από τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της Τράπεζας.

Αποδεκτοί σκοποί χρηματοδότησης αφορούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης / ρευστότητας, επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία,  μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων προς την Ελληνική Τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου θα εξαρτώνται κυρίως από τις ανάγκες και την αξιολόγηση του δανειολήπτη, καθώς και τον τομέα της οικονομικής του δραστηριότητας, ενώ το επιτόκιο θα είναι μειωμένο συγκριτικά με αντίστοιχο επιτόκιο σε ένα άλλο επιχειρηματικό δάνειο με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα δινόταν εκτός του σχεδίου ΠΤΕ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας