Τρ. Κύπρου: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση ομολόγων ονομαστικής αξίας €43 εκατ.

InBusinessNews  01/12/2021 11:46
Τρ. Κύπρου: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση ομολόγων ονομαστικής αξίας €43 εκατ.

Τρ. Κύπρου: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση ομολόγων ονομαστικής αξίας €43 εκατ.

InBusinessNews  01/12/2021 11:46

Απόφαση όπως ασκήσει το δικαίωμα της τράπεζας να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό των ομολόγων δευτεροβάθμιου κεφαλαίου που παραμένουν σε ισχύ-συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €43 εκατ.- στις 19 Ιανουαρίου 2022, έλαβε σε χθεσινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2017 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην έκδοση €250 εκατ. Ομόλογων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, τα οποία λήγουν τον Ιανουάριο 2027.

Τον Απρίλιο του 2021, η Τράπεζα κάλεσε τους κατόχους των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου να προσφέρουν τα ομόλογά τους για αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου συνολικής ονομαστική αξίας ύψους περίπου €207 εκατ. αγοράστηκαν από την Τράπεζα, και ακυρώθηκαν, ενώ η ονομαστική αξία των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου που παραμένουν σε ισχύ είναι €43 εκατ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους όρους των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου, η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τα ομόλογα στην ονομαστική τους αξία στις 19 Ιανουαρίου 2022, δικαίωμα το οποίο αποφάσισε να εξασκήσει.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑΚ:

Τον Ιανουάριο του 2017, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») προχώρησε στην έκδοση €250 εκατ. Ομόλογων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου τα οποία λήγουν τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) («Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου»). Σύμφωνα με τους όρους των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου, η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τα ομόλογα στην ονομαστική τους αξία στις 19 Ιανουαρίου 2022.

Τον Απρίλιο του 2021, η Τράπεζα κάλεσε τους κατόχους των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου να προσφέρουν τα ομόλογά τους για αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου συνολικής ονομαστική αξίας ύψους περίπου €207 εκατ. αγοράστηκαν από την Τράπεζα, και ακυρώθηκαν, ενώ η ονομαστική αξία των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου που παραμένουν σε ισχύ είναι €43 εκατ.

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της Τράπεζας να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου που παραμένουν σε ισχύ, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €43 εκατ., στις 19 Ιανουαρίου 2022. Η Τράπεζα θα ενημερώσει τους κατόχους των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου σε εύθετο χρόνο και σύμφωνα με τον Όρο 6(δ) των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου.

Εκ των προτέρων έγκριση για την πρόωρη εξόφληση των Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως η Αρμόδια Αρχή στις 16 Μαρτίου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας