Α. Χριστοδουλίδης: Το ESG αλλάζει τα δεδομένα στις κυπριακές επιχειρήσεις

InBusinessNews  27/07/2021 06:30
Α. Χριστοδουλίδης: Το ESG αλλάζει τα δεδομένα στις κυπριακές επιχειρήσεις

Α. Χριστοδουλίδης: Το ESG αλλάζει τα δεδομένα στις κυπριακές επιχειρήσεις

InBusinessNews  27/07/2021 06:30

Την αναγκαιότητα οι κυπριακές επιχειρήσεις να καταρτίσουν τη στρατηγική τους το συντομότερο και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα μεθοδικά, συγκροτημένα και με επίγνωση των ρίσκων και των ευκαιριών γύρω από θέματα ESG((environmental, social and governance), επεσήμανε ο Αντώνης Χριστοδουλίδης, Συνέταιρος & ESG platform leader στην PwC Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, ο κ. Χριστοδουλίδης αναλύει τα πολλαπλά επίπεδα, στα οποία το ESG επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, το επενδυτικό περιβάλλον αλλάζει σημαντικά, καθώς δημιουργούνται κίνητρα για τη διοχέτευση κεφαλαίων είτε σε υφιστάμενες είτε σε νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλούς δείκτες ή επιδόσεις σε θέματα ESG. 

Διαβάστε ακόμη:

Το νέο ξενοδοχείο του Πρωταρά σε εικόνες (pics)

Ζητούνται αγοραστές για 42 σπίτια και διαμερίσματα

Τι είναι το φαινόμενο ESG και πώς επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων;
Σήμερα στην αγορά δικαιολογημένα επικρατεί η αντίληψη ότι το ESG είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, οι ρίζες του πάνε πίσω στη δεκαετία του ‘50 όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά η έννοια του “stakeholder capitalism”.

Η ιδέα αυτή, γεννήθηκε κατά την περίοδο της πρωτοφανούς πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης που ακολούθησε τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, όταν για πρώτη φορά προέβαλε το αξίωμα ότι η επιτυχία μια επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία της, αλλά κυρίως από την ικανότητά της να δημιουργεί αξία σε βάθος χρόνου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ενός ευρύτερου συνόλου ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας γενικότερα.

Η ένταση με την οποία επανέρχονται σήμερα στο προσκήνιο τα θέματα ESG έχει να κάνει με δύο κυρίαρχες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο: τις ανησυχητικές και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη για ανάληψη επείγουσας και συντονισμένης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ESG επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε πολλαπλά επίπεδα: σε ρυθμιστικό επίπεδο (συμμόρφωσης με τους νέους νόμους και κανονισμούς), σε επίπεδο διαχείρισης ρίσκου (σε σχέση με τα προϊόντα, τους προμηθευτές, τους πελάτες κλπ.), σε καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο (αναπροσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας) καθώς και σε στρατηγικό επίπεδο (αναθεώρησης της εταιρικής αποστολής μέσα από το πρίσμα του ESG).

Άλλο ESG, άλλο ΕΚΕ

Ποια είναι η διαφορά του ESG από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;
Το ESG κινείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία φυσικά εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

Το ESG φιλοδοξεί να καλύψει και να συντονίσει όλες τις εταιρικές δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση μέσα από την υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης. Ως αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, θέτει στόχους, λειτουργεί και αφήνει το αποτύπωμά του στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται επιδέχεται ουσιαστικές αλλαγές.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνήθως επικεντρώνεται σε πιο στοχευμένες/συγκεκριμένες ή επιμέρους δράσεις που αφορούν τομείς όπως το περιβάλλον, η υγεία, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και η κοινωνική προσφορά μέσα από τη φιλανθρωπική δράση.

Επενδυτικές προοπτικές

Πώς αλλάζει το επενδυτικό περιβάλλον σε μία χώρα που εφαρμόζονται τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης;
Πιστεύω ότι το επενδυτικό περιβάλλον αλλάζει σημαντικά, καθώς δημιουργούνται κίνητρα για τη διοχέτευση κεφαλαίων είτε σε υφιστάμενες είτε σε νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλούς δείκτες ή επιδόσεις σε θέματα ESG.

Τα κίνητρα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο της άντλησης κεφαλαίων με πιο ευνοϊκούς όρους, των φορολογικών ελαφρύνσεων και της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια (όπως, για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Τα κίνητρα έχουν κυρίως να κάνουν με την προοπτική υψηλότερων επενδυτικών αποδόσεων σε βάθος χρόνου λόγω του τρόπου με τον οποίο το ESG αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία των οργανισμών που το υιοθετούν επιτυχώς.

Επιπλέον, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη θετική επίδραση που έχει στην ψυχολογία της αγοράς η ανάδειξη μιας νέας, υποσχόμενης και δυναμικής επενδυτικής προοπτικής με αειφόρο χαρακτήρα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μέλλοντος και συγχρονισμένου με το πνεύμα της εποχής.

Κατάρτιση πλάνου από κυπριακές επιχειρήσεις

Πόσο διαδεδομένο είναι το ESG στην Κύπρο και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τις κυπριακές επιχειρήσεις;
Το ESG έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τις κυπριακές επιχειρήσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα κάτω από την εποπτεία των Ευρωπαϊκών αρχών, λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους,  του μεγέθους ή του δημόσιου προφίλ τους βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο υιοθέτησης και εφαρμογής των πρακτικών ESG.

Είναι όμως γεγονός ότι και άλλες επιχειρήσεις εκφράζουν ενδιαφέρον για το θέμα και επιθυμούν να κατανοήσουν όλες τις πτυχές του με στόχο να καταρτίσουν ένα σχετικό σχέδιο δράσης.

Δεδομένων των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των πιέσεων που αναμένεται να ενταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα αλλά και των κινήτρων στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, το ESG θα επηρεάσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσο/μακροπρόθεσμα τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, οι πολιτικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως κράτος αλλά και ως ένωση κρατών στην οποία ανήκουμε (ΕΕ) για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής με ορίζοντα το 2030 και το 2050, σε συνδυασμό με τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας, θα έχουν σημαντική επίδραση στις κυπριακές επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι κυπριακές επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το ESG;
Η προτεραιότητα των κυπριακών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι η κατανόηση του αντικειμένου του ESG, η αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών τους, αλλά και η αναθεώρηση των στόχων τους με βάση τα δεδομένα τους, τα δεδομένα της αγοράς και του συγκεκριμένου τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Δεν αναμένω ότι όλες οι επιχειρήσεις θα καταλήξουν να έχουν τα ίδια πλάνα ή τις ίδιες φιλοδοξίες σε σχέση με το ESG, ενώ σίγουρα θα υπάρχουν διακριτές διαβαθμίσεις όσον αφορά στο βάθος και στο εύρος με το οποίο κάθε επιχείρηση θα προσεγγίσει το θέμα αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καταρτίσουν τη στρατηγική τους το συντομότερο και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα μεθοδικά, συγκροτημένα και με επίγνωση των ρίσκων και των ευκαιριών που η κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει στον τομέα της λόγω του ESG.

Η PwC πώς μπορεί να βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σ’ αυτά τα νέα δεδομένα;
Η PwC Κύπρου, με την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει  σε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται του ESG, αξιοποιώντας τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου της, είναι έτοιμη να βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να διαχειριστούν επιτυχώς τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται ώστε να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης το οποίο θα είναι βιώσιμο, ανθεκτικό και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της πολιτείας, της κοινωνίας και της αγοράς.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας