Τρ. Κύπρου: Ομόλογο €300 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 2.50%

InBusinessNews  16/06/2021 19:04
Τρ. Κύπρου: Ομόλογο €300 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 2.50%

Τρ. Κύπρου: Ομόλογο €300 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 2.50%

InBusinessNews  16/06/2021 19:04

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου την έκδοση και την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το Ομόλογο λήγει στις 24 Ιουνίου 2027. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στις 24 Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περίπου 65 θεσμικούς επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Η συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή έκδοση ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης τον Απρίλιο 2021 από την BOC Holdings.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021. Το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας σε 18.37%1 των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 10.62%1 του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), σημαντικά πιο πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση ύψους 14.94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022.

Όπως σημειώνεται, η επιτυχία της συναλλαγής, όσον αφορά τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, καταδεικνύει την αναγνώριση από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτύχει το Συγκρότημα στη βελτίωση του οικονομικού του προφίλ, καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Κυπριακή οικονομία. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση του Συγκροτήματος όσον αφορά ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμα για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), θέτοντας τις βάσεις για παρόμοιες μελλοντικές εκδόσεις.

Οι BofA Securities, Citigroup, HSBC και Nomura και ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (Joint Lead Managers). H Stifel Nicolaus Europe Limited και η Τράπεζα ενήργησαν ως Co-Managers.

Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή, τονίζεται καταληκτικά.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας