Ενισχύει τη θέση της στην Τράπεζα Κύπρου η CarVal

InBusinessNews  16/06/2021 13:22
Ενισχύει τη θέση της στην Τράπεζα Κύπρου η CarVal

Ενισχύει τη θέση της στην Τράπεζα Κύπρου η CarVal

InBusinessNews  16/06/2021 13:22

Τη θέση της στην Τράπεζα Κύπρου ενισχύει η CarVal Investors, καθότι προχώρησε στην αγορά ενός επιπλέον 0,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο  ανέρχεται σε €44.619.993,30 διαιρεμένο σε 446.199.933 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Η αγορά των επιπλέον μετοχών από την CarVal, γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται πως πριν από τη συγκεκριμένη αγορά η CarVal κατείχε το 5,4% των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλεγόμενη ανάμεσα στους κύριους επενδυτές-κατόχους μετοχών της Τράπεζας.

Πλέον, η CarVal κατέχει το 6% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 26,780,725 μετοχές-δικαιώματα ψήφου.

Η CarVal Investors είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων. Από το 1987, η ομάδα της CarVal έχει επενδύσει πέραν των 123 δισ. δολάρια σε 5.480 συναλλαγές σε 82 χώρες.

Σήμερα, η CarVal Investors έχει 9 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικά χρεόγραφα, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένη πίστωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας