Τρ. Κύπρου: Με το δεξί η επιστροφή στις αγορές

InBusinessNews  19/04/2021 08:15
Τρ. Κύπρου: Με το δεξί η επιστροφή στις αγορές

Τρ. Κύπρου: Με το δεξί η επιστροφή στις αγορές

InBusinessNews  19/04/2021 08:15

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company την έκδοση και την τιμολόγηση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ., εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περισσότερους από 140 θεσμικούς επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 4 φορές, με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 37.5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Εξάλλου, αριθμός μακροπρόθεσμων, θεσμικών επενδυτών συμμετείχε στην έκδοση για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή επιστροφή της εταιρείας στις αγορές.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 6.625%. Ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026. Το Ομόλογο λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2031. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 23 Απριλίου 2026 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021. Το Οµόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεµβούργου.

Επιπρόσθετα με την τιμολόγηση της έκδοσης του Ομολόγου της Εταιρίας, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει το Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου της, μέχρι και τη συνολική ονομαστική του αξία ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) με τιμή αγοράς ύψους 105.50%, όπως πιο συγκεκριμένα περιγράφεται στο Μνημόνιο Προσφοράς (Tender Offer Memorandum) ημερομηνίας 13 Απριλίου 2021.

Η έκδοση του Ομολόγου βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος και αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19.7%1 αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2. Η έκδοση αναμένεται να είναι πλήρως επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), συνεισφέροντας έτσι στον δείκτη ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, η συναλλαγή διευρύνει την επενδυτική βάση του Συγκροτήματος, και η τελική τιμολόγηση αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικονομικό του προφίλ.

Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Global Coordinators και Dealer Managers, και μαζί με τους BNP Paribas, Bank of America και JP Morgan ως Joint Lead Managers. Η Τράπεζα ενήργησε ως Co-Manager.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας