ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για Ισχύς, Regallia, Αίαντας και Harvest Capital Management

InBusinessNews  06/04/2021 18:30
ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για Ισχύς, Regallia, Αίαντας και Harvest Capital Management

ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για Ισχύς, Regallia, Αίαντας και Harvest Capital Management

InBusinessNews  06/04/2021 18:30

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd, αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στη συνεδρία της ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι:

(i)Οι εταιρείες Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Regallia Holdings & Investments Public Ltd, δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την ΕΚΚ, με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

(ii) Οι εταιρείες Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd, δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την ΕΚΚ, με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

Όπως σημειώνεται, η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από την 2α Απριλίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας