ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth και Ermes

InBusinessNews  17/02/2021 18:00
ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth και Ermes

ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth και Ermes

InBusinessNews  17/02/2021 18:00

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc, αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στη συνεδρία της ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2021.

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική τους κατάσταση.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών στο ΧΑΚ από την 16η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2021.

Εξάλλου η Κεφαλαιαγορά αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών SFS Group Public Company Ltd, Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, A.L. Prochoice Group Public Ltd και CPI Holdings Public Ltd.

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική τους κατάσταση.

Η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από τις 16 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας