Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η αυριανή θεματολογία των επενδύσεων

InBusinessNews  25/01/2021 08:12
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η αυριανή θεματολογία των επενδύσεων
Νατάσα Μιχαήλ - Σύμβουλος, Wealth & Investment Services

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η αυριανή θεματολογία των επενδύσεων

InBusinessNews  25/01/2021 08:12

Η Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέτει 17 στόχους, ανάμεσα στους οποίους, ένας σημαντικός αριθμός ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που επιφέρουν η κλιματική αλλαγή και κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης σε τρόφιμα από ένα συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Η διασφάλιση ζωτικής σημασίας περιορισμένων πόρων όπως το νερό και η διερεύνηση νέων πιο αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής είναι καταλυτικές για αλλαγές στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο αυτής της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης βλέπουμε και τη μεγάλη σημασία που αποκτούν οι επενδύσεις τύπου ESG, οι οποίες έχουν εξελιχθεί ραγδαία και αποτελούν τη νέα τάση. ESG σημαίνει Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Social) και Διακυβέρνηση (Governance) και αντικατοπτρίζει τους τρεις κεντρικούς πυλώνες που αφορούν τα χαρακτηριστικά αυτής της επενδυτικής μεθοδολογίας.

Εντός του πλαισίου αυτού μπορεί να τεθεί και ο τομέας της γεωργίας, όπου πολλές εταιρείες της γεωργικής βιομηχανίας (και όχι μόνο) αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν νέες πρακτικές, λιγότερο επιζήμιες για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης «ESG Investing: Practices, Progress and Challenges» (OECD Paris), οι επενδύσεις στις ΗΠΑ που εφαρμόζουν σε κάποιο βαθμό τις αρχές του ESG ξεπερνούν τα $11 τρισ. και αποτελούν πέραν του 20% του συνόλου των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά τα $17 τρις. Παράλληλα, ο αριθμός των επενδυτικών ταμείων που δημιουργήθηκαν με στόχο την επένδυση τύπου ESG το 2019 ήταν 564, δηλαδή τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2012 (140).

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Η ανάπτυξη οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφοροι συμμετέχοντες στις αγορές, ειδικότερα αυτοί που ανήκουν στις νεότερες γενιές, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και τις προκλήσεις που άπτονται της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.  Οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση (ή την επιδείνωση) αυτών των ζητημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Διαφαίνεται επίσης, ότι ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών αναζητά επιλογές μακριά από λογιστικά και εταιρικά σκάνδαλα και τις κακές συνθήκες εργασίας. Αναζητά επιλογές που να είναι φιλικές στο περιβάλλον, ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή και τη φυλετική ανισότητα.  Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν των παραδοσιακών κριτηρίων αξιολόγησης μιας επένδυσης, αρκετοί επενδυτές χρησιμοποιούν πλέον κριτήρια που σχετίζονται άμεσα με το ESG.

Τα κυριότερα από αυτά τα κριτήρια συνοψίζονται πιο κάτω:

• Περιβαλλοντικά κριτήρια: ρύπανση, εξάντληση των πόρων, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, χρήση καθαρού νερού και ασφάλεια τροφίμων.
• Κοινωνικά κριτήρια: σχέσεις των εργαζομένων, συνθήκες εργασίας, υγείας, ασφάλειας.
• Κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης: καταπολέμηση της διαφθοράς, αμοιβές των στελεχών, δομή του διοικητικού συμβουλίου.

Ελληνική Τράπεζα και ESG
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους επενδυτές;
Με απλά λόγια, εφόσον υλοποιούνται ορθολογικά, αυτές οι επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν «εργαλεία» τα οποία θα αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις για τον επενδυτή και επιδόσεις για την εταιρεία, αλλά ενδεχομένως και χαμηλότερο κίνδυνο. Και αυτό επειδή οι εταιρείες αυτές, μέσα από τη διαχείριση των θεμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που θα μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου τόσο μετοχικού όσο και δανειακού, το οποίο με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αξία για αυτές τις εταιρείες.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Τράπεζα δημιούργησε μια στρατηγική συνεργασία με την Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI), έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων στον κόσμο, με στόχο την προσφορά μιας σειράς επενδυτικών λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν κριτήρια ESG σε όλη την επενδυτική αλυσίδα αξίας (investment value chain).

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας