Εύσημα Moody's για διαχείριση των ΜΕΔ από Τράπεζα Κύπρου

InBusinessNews  21/01/2021 13:58
Εύσημα Moodys για διαχείριση των ΜΕΔ από Τράπεζα Κύπρου

Εύσημα Moody's για διαχείριση των ΜΕΔ από Τράπεζα Κύπρου

InBusinessNews  21/01/2021 13:58

Θετικά πιστώνει την Τράπεζα Κύπρου ο οίκος αξιολόγησης Moody's για την πρόσφατη συμφωνία πώλησης πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €545 εκατ. στην Pimco, τον παγκόσμιο διαχειριστή επενδύσεων σταθερού εισοδήματος.

Σύμφωνα με ανάλυση του οίκου αξιολόγησης, η συναλλαγή αυτή που εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων στον ισολογισμό της τράπεζας, θα μειώσει περαιτέρω το υψηλό απόθεμα παλαιών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ενώ ταυτόχρονα η τράπεζα αναμένεται να βρεθεί σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα ΜΕΔ που ενδεχομένως να προκύψουν από την οικονομική ύφεση εξαιτίας της πανδημίας.

Οι Moody's αναγνωρίζουν ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, πρόκειται για τη δεύτερη πώληση ΜΕΧ που πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου τους τελευταίους έξι μήνες, μετά από συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΧ με ακαθάριστη λογιστική αξία €916 εκατ. στην PIMCO τον Αύγουστο του 2020. Και οι δύο συναλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικά δάνεια, καθώς και χορηγήσεις σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Κύπρου αναμένει να ολοκληρώσει τις δύο συναλλαγές στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2021 υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνηθισμένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται ότι το υψηλό απόθεμα παλαιών ΜΕΔ της Τράπεζας θα συρρικνωθεί σχεδόν στο μισό, φτάνοντας στο €1,8 δισ. για το 2020, από €3,9 δισ. που ήταν το 2019, συμπεριλαμβανομένης μιας οργανικής μείωσης €600 εκατ. ΜΕΧ κατά τη διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των ΜΕΔ ως προς σύνολο των δανείων της Τράπεζας θα μειωθεί σημαντικά στο 16% για το 2020, από 30% που ήταν το προηγούμενο έτος.

Η συνολική πρόοδος και η βασική αδυναμία
Σημειώνεται ότι συνολικά, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας το απόθεμα των παλαιών ΜΕΔ κατά 88% από τα €15,2 δισ. τον Μάρτιο του 2015, μειώνοντας ταυτόχρονα τον δείκτη ΜΕΧ σε 16% από 63% κατά την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω δείκτης παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με την αδύναμη ποιότητα ενεργητικού της Τράπεζας Κύπρου να παραμένει η βασική της πιστωτική αδυναμία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Τράπεζα δεσμεύτηκε να βελτιώσει περαιτέρω τον ισολογισμό της, τόσο μέσω οργανικών (αναδιαρθρώσεις) προσπαθειών όσο και μέσω αποξένωσης δανείων, για την επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο δείκτη ΜΕΧ έως το τέλος του 2022 και περαιτέρω μείωση του στο 5% από το 2023 και μετά.

Νέο κύμα ΜΕΔ μετά το τέλος του μορατόριουμ
Με βάση την έκθεση του Moody's, αναμένεται να υπάρξει μεγάλο κύμα νέων προβληματικών δανείων στην Κύπρο, μετά την απόσυρση μέτρων στήριξης για την πανδημία και το τέλος/περιορισμό του μορατόριουμ δόσεων προς τις τράπεζες.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά πως η κυπριακή Οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 6% το 2020 σε σχέση με 7,7% για την Οικονομία της Ευρωζώνης.

Επισημαίνεται ακόμα ότι αν και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε νέο μορατόριουμ πληρωμών δανείων για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για πολύ πιο περιορισμένο και εξορθολογισμένο μέτρο, με αποτέλεσμα να αναμένεται πως θα υπάρξει αναστολή καταβολής δόσεων για μόνο ένα μικρό αριθμό δανείων.

Ωστόσο, ο Moody's εξηγεί ότι η Τράπεζα Κύπρου αναμένει πως ο ρυθμός αναδιαρθρώσεων και αποξένωση υφιστάμενων ΜΕΔ θα υπερκαλύπτει τον ρυθμό αύξησης νέων ΜΕΔ.

Τονίζει ακόμα ότι οποιεσδήποτε επιτυχείς προσπαθείες πώλησης ΜΕΔ, προς τις οποίες η τράπεζα θα συνεχίσει να εργάζεται για να επιτύχει, θα φέρει τον δείκτη ΜΕΔ NPE πιο κοντά στον στρατηγικό της στόχο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας