Ελληνική: Στο πλευρό του παραγωγού

  20/01/2021 06:47
Ελληνική: Στο πλευρό του παραγωγού
Ανδρέας Παπαδόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων

Ελληνική: Στο πλευρό του παραγωγού

  20/01/2021 06:47

Στο πλευρό του Κύπριου παραγωγού βρίσκεται η Ελληνική Τράπεζα, με τον επιχειρηματικό της τομέα να είναι καλύτερα προετοιμασμένος από ποτέ για να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, όπως την υφιστάμενη, στηρίζοντας τους βιώσιμους πελάτες του και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα:
Πόσο ακριβή είναι η ζωή σε Λευκωσία και Λεμεσό
Metropolis Mall: Η πανδημία θα κρίνει το άνοιγμα;

Από την έναρξη της κρίσης που ακολούθησε στο ξέσπασμα της πανδημίας covid 19, η Ελληνική Τράπεζα δεσμεύτηκε στη στήριξη των βιώσιμων πελατών της, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, παρέχοντάς τους την απαραίτητη ρευστότητα μέσω της διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην αναστολή των δόσεων για περίπου 21.000 πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισ., ενώ συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Τράπεζας παραμένει χωρίς αμφιβολία πρωταγωνιστικός στον πρωτογενή τομέα. Με υφιστάμενες δανειοδοτήσεις πέραν των €200 εκατ. σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες στον κλάδο, η Ελληνική Τράπεζα έχει κάθε λόγο να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις
Με πελατοκεντρική οργανωτική δομή η Ελληνική Τράπεζα είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις του πελατολογίου της. Για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου έχει δημιουργηθεί το Business Division, το οποίο διαθέτει δύο Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων (Corporate Centres) και επτά Κέντρα Επιχειρήσεων (Commercial Centres), τα οποία υπάγονται σε μια Κεντρική Διοίκηση με έδρα τη Λευκωσία. Απώτερος σκοπός κάθε Κέντρου, το οποίο στελεχώνεται με προσοντούχους, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους λειτουργούς, είναι να εξυπηρετεί όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών του. Τα Κέντρα καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο, ενώ οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης Πελατών έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ενέργεια, γεωργία, ξενοδοχεία, υγεία, εκπαίδευση κτλ. Βασικός τους στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση και διεύρυνση της επαγγελματικής σχέσης με τους εταιρικούς πελάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κύριο μέλημα είναι η διαρκής προσφορά της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αλλά και η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, που να περιλαμβάνουν όλο το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών.

Προτεραιότητά μας παραμένει η άριστη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, συστήνοντάς τους νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα, υψηλή τεχνολογία και άψογη εξυπηρέτηση εστιάζουμε στη νέα διευρυμένη πελατειακή μας βάση.

Τομείς με προοπτικές
Στόχος είναι να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε με προσοχή τη διαθέσιμη ρευστότητα, παρέχοντας δάνεια σε τομείς με προοπτικές. Μέσω του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών η Τράπεζα αξιολογεί σε συνεχή βάση όλους τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να προσδιορίσει τους κύριους τομείς δραστηριότητάς της, όπου, λόγω των οικονομικών προοπτικών, είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε το αποτύπωμα μας. Το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης ελέγχεται από το πραγματικό μας αποτύπωμα σε κάθε τομέα, προκειμένου να μετατοπίσουμε τις προσπάθειές μας ανάλογα. Σήμερα επικεντρωνόμαστε σε τομείς όπως η φιλοξενία, η υγεία, η γεωργία, η πληροφόρηση και η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η ηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης ανανεώσιμης ενέργειας, η μεταφορά και αποθήκευση και η μεταποίηση.

Δίπλα στον πρωτογενή τομέα
Όπως εξήγησε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων, ναι μεν ο τομέας της γεωργίας και κτηνοτροφίας συνεισφέρει σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας μας, όμως τα νωπά και μεταποιημένα γεωργικά μας προϊόντα συνεισφέρουν κοντά στο 40% του συνόλου των εξαγωγών μας. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα πιστεύει στην ανάπτυξη του Τομέα, αναγνωρίζοντας και προκλήσεις που υπάρχουν. Μεταξύ άλλων, στην Κύπρο υπάρχει πολυτεμαχισμός και έλλειψη οικονομιών κλίμακας. Στη χώρα, ο μέσος όρος μεγέθους καλλιεργήσιμης γης μιας φάρμας είναι 3 εκτάρια, ενώ στην Ευρώπη είναι 36 εκτάρια. Παράλληλα, υπάρχουν διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες όπως οι ασταθείς καιρικές συνθήκες (χαλάζι, ψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες περίοδοι ανομβρίας). Ο παραγωγός έχει επίσης, μικρό οικονομικό όφελος σε σχέση με το σύνολο της τιμής του τελικού προϊόντος, κάτι το οποίο συμβαίνει διεθνώς, από 31 σεντ στο ευρώ το 1980 σήμερα οι παραγωγοί παίρνουν μόνο 15 σεντ. Επιπρόσθετα, λόγω του μικρού μεγέθους του νησιού μας, του ψηλού κόστους μεταφοράς, το σχετικά ακριβό εργατικό δυναμικό και τους περιορισμένους υδάτινους πόρους, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στους παραγωγούς για τη δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη του κλάδου και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την επιτυχία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο οποίο πέραν των χρηματοδοτήσεων για αναβαθμίσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έχουν εγγραφεί χιλιάδες νέοι γεωργοί», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ανάγκη για νέες ιδέες
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παραγωγών, βρισκόμαστε σε μια περίοδο εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων και πολύ άνετης ρευστότητας. «Αναζητούμε επιχειρηματικές προτάσεις που να προσθέτουν αξία, δηλαδή να αυξάνουν τα συνολικά έσοδα του κλάδου και όχι απλώς να αντιγράφουν άλλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να παίρνει μερίδιο αγοράς η μία από την άλλη (zero-sum game)», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι η Τράπεζα μπορεί να προσφέρει ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης και φτηνό κεφάλαιο, όμως δεν έχει το ρόλο του επενδυτή, καθώς χρηματοδοτεί χρησιμοποιώντας τις οικονομίες τρίτων - έτσι το ρίσκο που της επιτρέπεται να πάρει είναι μικρό. «Ως εκ τούτου, νεοσυσταθείσες εταιρείες με μικρό κεφάλαιο και χαμηλή ιδία συνεισφορά δύσκολα μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσο καλή και να είναι ιδέα. Έτσι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών στον κλάδο (π.χ. μεταξύ παραγωγού - αγοραστή) και κεφάλαια από επενδυτές που πιστεύουν στην επιχειρηματική ιδέα», ανάφερε ο κ. Παπαδόπουλος. Εξάλλου, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη πρόσφατα ελεγμένων λογαριασμών. «Όπως το πραγματικό προϊόν είναι ο καθρέφτης του παραγωγού στον πελάτη έτσι και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι ο καθρέφτης της επιχείρησης στην Τράπεζα», εξήγησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που περνούμε μας αφυπνίζει, δίνοντας την ευκαιρία στον καθένα μας να ανασυγκροτηθεί και να αναθεωρήσει το επιχειρηματικό του μοντέλο. «Έχουμε ήδη δει επιχειρήσεις που μείωσαν το κόστος παραγωγής τους και αύξησαν την παραγωγικότητά τους, βρίσκοντας, για παράδειγμα, νέα κανάλια πώλησης. Πιστεύουμε ακράδαντα στην εργατικότητα και στη δημιουργικότητα του Κύπριου παραγωγού και είμαστε δίπλα του να τον στηρίξουμε και να πάρουμε τον κλάδο μπροστά», είπε καταλήγοντας.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας