Τράπεζες: Το μικρό μέγεθος μετράει

Τράπεζες: Το μικρό μέγεθος μετράει

Τράπεζες: Το μικρό μέγεθος μετράει

Ο τραπεζικός τομέα της Κύπρου δέχθηκε σωρεία επικρίσεων κατά καιρούς τόσο για την οικονομική κρίση του 2013, αλλά ήταν ο τομέας που σήκωσε άμεσα «μανίκια» για καταφέρει να ορθοποδήσει με αποτέλεσμα σήμερα να έχει ικανοποιητική κεφαλαιουχική επάρκεια, πλεονάζουσα ρευστότητα, ενώ είναι σε θέση να αιμοτοδοτήσει και πάλι την κυπριακή Οικονομία και δη την επιχειρηματική δραστηριότητα στην δύσκολη και πάλι περίοδο που αυτή τη φορά αποτελεί προϊόν των ιδιάζουσων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19 ανά το παγκόσμιο.

RELATED ARTICLESΓια να βρίσκεται σε σχετικά ικανοποιητική οικονομική θέση, όμως, ο τραπεζικός τομέας προέβη στις δικές του «θυσίες», συρρικνώθηκε, συγχωνεύθηκαν τραπεζικοί οργανισμοί, έκλεισαν τράπεζες και υποκαταστήματα, ενώ τραπεζικοί υπάλληλοι αφυπηρέτησαν μέσα από τα Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου.

Διαβάστε ακόμα: APS: Πούλησε πολυώροφο κτήριο στη Λάρνακα έναντι €2 εκατ.

Το InBusinessNews καταγράφει πιο κάτω με αριθμούς την συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα από την κρίση του 2013, το 2018 οπόταν και έκλεισε ο Συνεργατισμός, καθώς και το 2019 λίγο ξεσπάσει η πανδημία.

Διαβάστε ακόμα: Χειμερινές διακοπές από €33 σε 78 ξενοδοχεία της Κύπρου

2010
Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας ήταν στα φόρτε του, με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων που ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ανέρχονταν στα €154,1 δις εκ των οποίων €13,8 δις αφορούσαν μετρητά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν λίγο πιο πάνω από τα €7 δις, ενώ από πλευράς εξόδων, τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν γύρω στα €1,8 δις εκ των οποίων €1,2 δις αφορούσαν έξοδα προσωπικού.

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων που διατηρούσαν οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2010-2011, ανερχόταν στα 450, οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήταν 9.392, ενώ οι τράπεζες διέθεταν 944 ATMs.

2013
Στα τέλη του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου κορυφώθηκε η τραπεζική κρίση που οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά μέτρα και το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων που ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο μειώθηκε πέραν του 50%, €77,6 δις εκ των οποίων €8,5 δις αφορούσαν μετρητά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €4,6 δις, ενώ από πλευράς εξόδων, τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν γύρω στα €1,3 δις εκ των οποίων €464,2 εκατ. αφορούσαν έξοδα προσωπικού.

Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στις 3/3/2013 ανέρχονταν γύρω στα €11 δις, ενώ στα τέλη του 2014 οι ΜΕΧ αυξήθηκαν στα €27,3 δις.

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων που διατηρούσαν οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2013-2014, ανερχόταν στα 288, οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήταν 7.529, ενώ οι τράπεζες διέθεταν 360 ATMs.

2018
Κατά τη διάρκεια του 2018 σήμανε το τέλος του Συνεργατισμού και η απόκτηση  των «καλών» του στοιχείων από την Ελληνική Τράπεζα. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα διαμορφώθηκε γύρω στα €58,4 δις εκ των οποίων €13,8 δις αφορούσαν μετρητά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €1,7 δις, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €1,5 δις.  Τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν γύρω στα €884,3 εκατ. εκ των οποίων €465,7 εκατ. αφορούσαν έξοδα προσωπικού.

Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €10,3 δις.

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων που διατηρούσαν οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2018-2019, ανερχόταν στα 357, οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήταν 8.274, ενώ οι τράπεζες διέθεταν 416 ATMs.

2019
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ανήλθε λίγο πιο κάτω από τα €58 δις εκ των οποίων €14,3 δις αφορούσαν μετρητά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €1,5 δις, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν λίγο πιο πάνω από τα €1,5 δις.  Τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν γύρω στο €1 δις εκ των οποίων €584,5 εκατ. αφορούσαν έξοδα προσωπικού.

Οι ΜΕΧ μειώθηκαν λίγο πιο κάτω από τα €9 δις.

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων που διατηρούσαν οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2019-2020, ανερχόταν στα 421, οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήταν 8.700, ενώ οι τράπεζες διέθεταν 412 ATMs.
2020
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο ανήλθε λίγο πιο κάτω από τα €58,3 δις εκ των οποίων €12,6 δις αφορούσαν μετρητά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €649,2 εκατ., ενώ τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €692,8 εκατ.  Τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν γύρω στο €387,6 εκατ. εκ των οποίων €236,6 εκατ. αφορούσαν έξοδα προσωπικού.

Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €6,6 δις.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας