ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth, Ermes, Ισχύς, Regallia και Liberty

InBusinessNews  18/11/2020 09:30
ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth, Ermes, Ισχύς, Regallia και Liberty

ΕΚΚ: Ζητά αναστολή διαπραγμάτευσης για CTC, Woolworth, Ermes, Ισχύς, Regallia και Liberty

InBusinessNews  18/11/2020 09:30

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd και Liberty Life Insurance Public Company Ltd, αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020.

RELATED ARTICLES

Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση.

Η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από την 16η Νοεμβρίου 2020 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι δημόσιες εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc και Woolworth (Cyprus) Properties Plc ενόψει και της επικείμενης λήξης της περιόδου αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων τους στο ΧΑΚ την 13η Νοεμβρίου 2020, ενημέρωσαν το επενδυτικό κοινό ότι η δημοσίευση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, υπολογίζεται να γίνει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου του 2020 καθώς επίσης και των ελεγμένων λογαριασμών του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά στα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, τόνισαν ότι η δημοσίευσή τους θα ακολουθήσει συντόμως, λίγες μέρες μετά την έκδοση των ελεγμένων λογαριασμών κάθε περιόδου.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας