ΕΚΚ: Συμβιβασμός €120.000 με την Key Way Investments

InBusinessNews  22/10/2020 19:00
ΕΚΚ: Συμβιβασμός €120.000 με την Key Way Investments

ΕΚΚ: Συμβιβασμός €120.000 με την Key Way Investments

InBusinessNews  22/10/2020 19:00

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε την επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Key Way Investments Ltd για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο επιτόπιος έλεγχος του Ιουνίου 2019 για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσής της εταιρείας με:

 
1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 9(16) του Νόμου που αφορά το διοικητικό συμβούλιο και του άρθρου 17, εδάφια (4) και (6), του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ. 
3. Το άρθρο 24 του Νόμου, αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. 
4. Το άρθρο 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών. 
5. Την παράγραφο 5, υποπαραγράφοι (2),(5) και (6), της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης (Κ.Δ.Π. 44/2019) που αφορά τα πιστοποιημένα πρόσωπα. 

Όπως αναφέρει η Κεφαλαιαγορά, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €120.000, το οποίο η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει. 

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας