ΕΚΚ: Συμβιβασμός €270.000 με την Royal Forex Ltd

InBusinessNews  06/10/2020 18:00
ΕΚΚ: Συμβιβασμός €270.000 με την Royal Forex Ltd

ΕΚΚ: Συμβιβασμός €270.000 με την Royal Forex Ltd

InBusinessNews  06/10/2020 18:00

Την επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ Royal Forex Ltd για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

RELATED ARTICLES

Ειδικότερα ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου 2018 μέχρι Δεκέμβριο 2019, σε συνέχεια στοιχείων που προέκυψαν τον Αύγουστο του 2018 και από επιτόπιο έλεγχο τον Μάρτιο του 2019 με: 
1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 

2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου ως προς τους όρους χορήγησης άδειας των άρθρων 17(2) και 17(5)(α) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ. 

3. Το άρθρο 24 του Νόμου αναφορικά τη σύγκρουση συμφερόντων. 

4. Τα άρθρα 25(1) και 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών. 

Σε αμακοίνωση της ΕΚΚ, σημειώνεται ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €270.000, το οποίο η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει. 

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας