Ηροδότου: Οδηγίες με στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση δανειοληπτών

Ηροδότου: Οδηγίες με στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση δανειοληπτών

Ηροδότου: Οδηγίες με στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση δανειοληπτών

Ενισχύονται οι κανονιστικές ρυθμίσεις  που αφορούν την λειτουργία και εποπτεία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων με τις τρεις οδηγίες που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα. Αυτό επισημαίνει στο InBusinessNews o Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου τονίζοντας πως έχουν βελτιωθεί και εμπλουτιστεί οι ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει πως η Κεντρική θα προχωρήσει σύντομα και στην έκδοση ανάλογων οδηγιών για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων όταν ρυθμιστεί το θέμα μέσω αλλαγών στην νομοθεσία.

Ποιοι είναι οι στόχοι των τριών οδηγιών που εξέδωσε η Κεντρική;
Οι τρεις Οδηγίες έχουν εκδοθεί στα πλαίσια των εξουσιών που δίδει στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για συναφή θέματα Νόμος του 2015 και 2018. Αφορούν στον καθορισμό και ενίσχυση των κανονιστικών ρυθμίσεων για την λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και την εποπτεία τους από την Κεντρική Τράπεζα. 

Συγκεκριμένα, περιέχουν ρυθμίσεις σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας, καθορίζουν λεπτομερείς απαιτήσεις αναφορικά με το πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης των εταιρειών, όπως και απαιτήσεις αναφορικά με την καταλληλόλητα των μελών του διοικητικού οργάνου και προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στις εταιρείες αυτές.

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονταν και προηγουμένως μέσω μιας συνολικής Οδηγίας. Με την έκδοση των τριών ξεχωριστών Οδηγιών τα θέματα έχουν διαχωριστεί ανά ενότητα και οι ρυθμίσεις έχουν βελτιωθεί και εμπλουτιστεί. Για παράδειγμα, θα ήθελα να τονίσω τις ρυθμίσεις  που αποσκοπούν στη δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει και στην έκδοση οδηγιών που αφορούν τις εταιρείες διαχείρισης δανείων;
Όσον αφορά τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, αυτές δεν αποτελούν εποπτευόμενες από την Κεντρική Τράπεζα οντότητες και η Κεντρική δεν έχει, επί του παρόντος, εξουσία να ρυθμίζει και να εποπτεύει.

Το θέμα αυτό αναμένεται να ρυθμιστεί σύντομα μέσω αλλαγών στην νομοθεσία οπόταν και η ΚΤΚ θα εκδώσει της ανάλογες Οδηγίες.

Είναι σχετικό παρά ταύτα να σημειωθεί  ότι η ΚΤΚ  εφαρμόζει ρυθμίσεις για το γενικότερο θέμα εξωτερικής ανάθεσης εργασιών από τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, επομένως  και στην περίπτωση διορισμού διαχειριστή, οι τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διατηρούν τις ευθύνες τους έναντι του Νόμου και της ΚΤΚ και είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εποπτεία της ΚΤΚ για τις εργασίες που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας