ΚΕΔΙΠΕΣ: Οι δεσμεύσεις, η πρόοδος και οι προκλήσεις

ΚΕΔΙΠΕΣ: Οι δεσμεύσεις, η πρόοδος και οι προκλήσεις

ΚΕΔΙΠΕΣ: Οι δεσμεύσεις, η πρόοδος και οι προκλήσεις

Με την σύσταση της ΚΕΔΙΠΕΣ ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ως 100% θυγατρικής της εναπομένουσας οντότητας ΣΕΔΙΠΕΣ μετά και τον τερματισμό των δραστηριοτήτων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, πρωταρχική αποστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ αποτελεί η μεγιστοποίηση της ανάκτησης της κρατικής στήριξης ύψους €3,54 δις που παραχωρήθηκε στην πρώην ΣΚΤ ως ρευστότητα από το κράτος. Παράλληλα, επωμίστηκε και τον κατάλογο των δεσμεύσεων που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η ΚΕΔΙΠΕΣ στην αποστολή της, σε ποιο βαθμό συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει;

RELATED ARTICLESΣε ό,τι αφορά την αποστολή, σύμφωνα και με την πρόοδο διαχείρισης για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε προς το Κράτος €120 εκατ. το 2019 και €160 εκατ. το 2020, ενώ υπάρχει συμφωνία για την παραχώρηση ακινήτων προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκατ. καθώς και άλλων Συλλογών Τέχνης αξίας €13 εκατ.

Δεσμεύσεις και Πρόοδος
Μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ που ολοκληρώθηκε ήταν η χρηματοδότηση και διαχείριση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το κόστος του οποίου ανήλθε στα €128,6 εκατ.
Δέσμευση αποτελούσε και η πώληση του μεριδίου της ΣΕΔΙΠΕΣ στην κοινοπραξία με την Altamira Cyprus, πράξη η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο μετά και την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, η συμφωνία για την πώληση από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A., του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management(Cyprus) Limited για το ποσό των €4,5 εκατ. και η συμφωνία έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδει με όρους αγοράς.

Μεταξύ των δεσμεύσεων συνιστά και ο σκοπός της εταιρείας η οποία θα είναι η μεγιστοποίηση της ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων κατά το συντομότερο δυνατό και με εύτακτο τρόπο . Η εταιρεία θα διοικείται από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και διεθνή εμπειρία. Θα είναι ανεξάρτητη από το κράτος το οποίο μπορεί να δίνει οδηγίες μόνο για θέματα προστασίας των χρημάτων του φορολογούμενου και της μεγιστοποίησης της ανάκτησης της κρατικής βοήθειας . Η Διοίκηση θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή με βάση την απόδοση. Σύμφωνα με τον Εντολοδόχο Παρακολούθησης που είναι η Baker Tilly, η δέσμευση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς αναμένεται η έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα για το 5ο ανεξάρτητο μέλος και τον εκτελών χρέη Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.

Στρατηγικές ενέργειες
Την ίδια ώρα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα (Asset Protection Scheme). Σημειώνεται πως έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα 4 απαιτήσεις ύψους €79,5 εκατ. για την περίοδο 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2020.

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο άρχισαν οι διεργασίες για το Σχέδιο ‘Λήδρα’ που αφορά την ενδεχόμενη  πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δις.

Προκλήσεις
Πρόκληση αποτελεί η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID - 19 αποτελεί ακόμη μια πρόκληση για τις ταμειακές ροές οι οποίες εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά €58 εκατ.  μέχρι το τέλος του 2020, την ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων και τις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Την ίδια ώρα, η ΚΕΔΙΠΕΣ καλείται να αντιμετωπίσει την απουσία άμεσης πρόσβασης στο σύστημα κτηματολογίου «Αριάδνη», την βελτίωση ποιότητας των δεδομένων και της εξειδίκευσης προσωπικού στις ανάγκες Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Παράλληλα, πρόκληση αποτελεί και το μειωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, καθώς έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887 εκατ. και έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113 εκατ.

Η αναμενόμενη αυξημένη προσφορά ακινήτων στην αγορά από άλλες Εταιρείες Εξαγορών Πιστώσεων συνιστά ακόμη μια πρόκληση καθώς η αυξημένη προσφορά θα οδηγήσει στην μείωση της τιμής των ακινήτων και της ανακτήσιμης αξίας των ακινήτων που η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει στην κατοχή της.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας