Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο €705χιλ. στον Α. Βγενόπουλο

InBusinessNews  09/09/2020 06:35
Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο €705χιλ. στον Α. Βγενόπουλο

Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο €705χιλ. στον Α. Βγενόπουλο

InBusinessNews  09/09/2020 06:35
Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε πρόσφατα προσφυγή του μακαρίτη Ανδρέα Βγενόπουλου κατά προστίμου που του επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

RELATED ARTICLESΗ προσφυγή στρεφόταν κατά απόφασης της Επιτροπής με την οποία του επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο €705,000. Η προσφυγή καταχωρήθηκε τον Αύγουστο του 2014 από τον ίδιο τον Ανδρέα Βγενόπουλο όταν ήταν εν ζωή και συνεχίστηκε από τον δικηγόρο Παναγιώτη Αρμαμέντο, ως εκκαθαριστής της κληρονομιάς του.

Το διοικητικό πρόστιμο €705,000, επιβλήθηκε στον άλλοτε ισχυρό άντρα της MIG και της Λαϊκής Τράπεζας για συνολικά έξι νομοθετικές παραβιάσεις:

α. δύο παραβιάσεις του άρθρου 40 (1) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, Ν. 190(Ι)/2007 σε σχέση με δηλώσεις, στην οποία αυτός προέβη, μαζί με άλλα πρόσωπα, όντας μη εκτελεστικός πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Limited, ως μέρος των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της  εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2010 και την περίοδο που έληξε στις 31.12.2010 αντίστοιχα, παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες

β. τέσσερεις παραβιάσεις του άρθρου 20 (4) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, Ν. 114(Ι)/2005, σε σχέση, αντίστοιχα για έκαστη παραβίαση, με τα ενημερωτικά δελτία ημερομηνιών 28.5.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 και του ενημερωτικού δελτίου του ταμείου προνοίας της εταιρείας ημερομηνίας  1.9.2010, ως πρόσωπο το οποίο τα υπέγραψε, χωρίς να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχομένου τους.

Η πλευρά Βγενόπουλου προέβαλε αρκετούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να ακυρωθεί η απόφαση. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι έπασχε η σύνθεση της ΕΚ κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας 28.4.2014, κατά την οποία λήφθηκε η επίδικη απόφαση, διότι η ευθύνη τήρησης των πρακτικών ανατέθηκε σε δύο πρόσωπα, λειτουργούς της καθ' ης η αίτηση, αντί ενός. Θέση η οποία απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Ηγέρθηκαν επίσης ακόμα τρείς λόγοι ακυρότητας οι οποίοι αφορούσαν παραβίαση της αρχής της νομιμότητας, παραβίαση της αρχής της αμερόληπτης κρίσης και λήψη απόφαση υπό καθεστώς προκατάληψης, ζήτημα μεροληψίας της προέδρου και/ή των μελών της Επιτροπής, ενόψει δηλώσεων της προέδρου της καθ' ης η αίτηση στην εφημερίδα «Αλήθεια» ημερομηνίας 26.1.2014 και μεταγενέστερων δηλώσεων της στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 15.6.2014, σύμφωνα με την οποία είχε δηλώσει αισιόδοξη για καταλογισμό όχι μόνο αστικών αλλά και ποινικών ευθυνών εναντίον και του αποβιώσα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ωστόσο, το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους που έθεσε η πλευρά Βγενόπουλου, αρκετοί από τους οποίους είχαν απορριφθεί και σε προηγούμενες, παρόμοιας φύσης και σχετικές υποθέσεις και επικύρωσε την απόφαση της Κεφαλαιαγοράς.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας