ΕΚΚ: Σε διάλυση και εκκαθάριση η San Jorge AIFLNP V.C.I.C. LTD

InBusinessNews  07/08/2020 15:04
ΕΚΚ: Σε διάλυση και εκκαθάριση η San Jorge AIFLNP V.C.I.C. LTD

ΕΚΚ: Σε διάλυση και εκκαθάριση η San Jorge AIFLNP V.C.I.C. LTD

InBusinessNews  07/08/2020 15:04

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2020, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 133(1)(στ) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ με Αριθμό LPAIF141/2018 της εταιρείας San Jorge AIFLNP V.C.I.C. LTD.

RELATED ARTICLES

Η απόφαση της ΕΚΚ λήφθηκε συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να δηλώσει γραπτώς ότι επιθυμεί την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. 

Ως εκ των πιο πάνω, η εταιρεία τίθεται σε διάλυση και εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Νόμου.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας