Συμβιβασμός ΕΚΚ και Tradernet Ltd για €80.000

InBusinessNews  03/08/2020 10:59
Συμβιβασμός ΕΚΚ και Tradernet Ltd για €80.000

Συμβιβασμός ΕΚΚ και Tradernet Ltd για €80.000

InBusinessNews  03/08/2020 10:59

Σε συμβιβασμό με την ΚΕΠΕΥ Tradernet Ltd, για το ποσό των €80.000, αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, έχει έρθει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

RELATED ARTICLES

Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο επιτόπιος έλεγχος (Μάρτιος 2019) για τον οποίο επιτεύχθηκε ο συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της εταιρείας με:

  • Το άρθρο 22(1) του Νόμου ως προς τους όρους χορήγησης άδειας του:
i. Άρθρου 9, εδάφια (2), (8) και (16), του Νόμου σχετικά με τις απαιτήσεις για το διοικητικό συμβούλιο.
ii. Άρθρου 17, εδάφια (2), (3)(στ), (4) και (9), του Νόμου, ως εξειδικεύονται περαιτέρω στα άρθρα 22(1) και 22(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 και στις παραγράφους 4(1)(στ) και 12 της ΟΔ 87-01, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
  • Το άρθρο 93 του Νόμου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ορθών, πλήρων και ακριβών πληροφοριών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας