Τρ. Κύπρου: Ολοκληρώθηκε το Helix2 με πώληση στην PIMCO για €916 εκατ. 

InBusinessNews  03/08/2020 09:40
Τρ. Κύπρου: Ολοκληρώθηκε το Helix2 με πώληση στην PIMCO για €916 εκατ. 

Τρ. Κύπρου: Ολοκληρώθηκε το Helix2 με πώληση στην PIMCO για €916 εκατ. 

InBusinessNews  03/08/2020 09:40
Ολοκληρώθηκε το Helix2 της Τράπεζας Κύπρου που αφορά την πώληση πακέτου δανείων στην PIMCO, έναντι €916 εκατ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Τράπεζα Κύπρου μειώνει κατά 83% τα ΜΕΔ σε σχέση με το 2014, ενώ η συνολική μείωση των κόκκινων δανείων κατά το α' εξάμηνο του 2020 φτάνει στα €1.3δις. ευρώ, με οργανική μείωση ύψους €278 εκατ.

RELATED ARTICLESΤο Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €1,46δις και αποτελείται από 22.224 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πάνω από 5,616 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €440εκατ.Το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 46% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 29% επί του συμβατικού υπόλοιπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 35% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και το υπόλοιπο 65% να είναι αναβαλλόμενο χωρίς οποιουσδήποτε όρους.

Το αναβαλλόμενο τίμημα είναι πληρωτέο σε τρείς περίπου ίσες δόσεις, σε περίοδο 48 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earnout),ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου. Η Συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς μειώνει τα ΜΕΔ κατά 24%1και τον δείκτη ΜΕΔ κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες.

Η λογιστική ζημιά της Συναλλαγής που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του β’ τρίμηνου2020 εκτιμάται σε περίπου €68 εκατ. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2021 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, ανέφερε: «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υπογραφή της συμφωνίας για το Project Helix 2, ακόμα μία σημαντική πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα, παρά τις δύσκολες συνθήκες στις αγορές λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Με τις ενέργειες μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό περιλαμβανομένου του Projec tHelix2, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά€1.3 δις, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020. Συνολικά, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €12.4 δις4ή 83%4σε €2.6 δις4, από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον δείκτη ΜΕΔ σε 22%4. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, για να το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Η Συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω πρόοδο ως προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων για να καταστήσουμε την Τράπεζα ένα ισχυρότερο, ασφαλέστερο και πιο επικεντρωμένο οργανισμό. Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.»

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

Η ολοκλήρωση του Helix2
Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω κίνηση «ξεφορτώνει» πάνω από όλα, ρίσκο, για την Τράπεζα και της επιτρέπει να λειτουργήσει πιο ελεύθερα κάτω από τις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν, τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.
 
Υπογραμμίζεται πως η Τράπεζα προέβλεψε ζημιές €75 εκατ. στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Έτσι, η ζημιά των €21 εκατ. δεν αποτελεί σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα. Σημειώνεται, όμως, πως ρήτρες στη συμφωνία φέρονται να προβλέπουν αύξηση των εσόδων της Τράπεζας, εάν το χαρτοφυλάκιο φέρει αποδόσεις στον αγοραστή. 
 
Ως απότοκο της πρόβλεψης που ήδη έγινε, τα κεφάλαια της τράπεζας παραμένουν σταθερά μετά την μείωση του ρίσκου. Στελέχη της Τράπεζας σχολιάζουν πως η λογιστική επίπτωση στα κεφάλαια, ύψους 34 μονάδων βάσης θα αντισταθμιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής από την PIMCO, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μια αύξηση στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 
 
Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι τα κεφάλαια της Τράπεζας παραμένουν σταθερά μετά την πώληση, αφού ο μικρός αντίκτυπος αντισταθμίζεται από την ενίσχυση των κεφαλαίων από άλλες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την πορεία της Τράπεζας μέσα στο 2020. Έτσι, στελέχη της Τράπεζας αισθάνονται πως είναι σε θέση να «περιμένουν» μέχρι την αντιστροφή της μικρής απώλειας όταν θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές. 
 
Πάνω από όλα, η πώληση αντικατοπτρίζει μια στάση διαχείρισης των κινδύνων της διεθνούς οικονομίας. Σε μια περίοδο όπου επικρατεί σύγχυση, ανησυχία και αβεβαιότητα, σε μεγάλο βαθμό λόγω των εξελίξεων της πανδημίας διεθνώς, η Κύπρου προτιμά να ξεκαθαρίσει τον ορίζοντα του 2021 με σκοπό την επιτάχυνση της εξόδου από το 2020. «Πρόκειται για εκδίωξη. Διώξαμε ρίσκο από τα βιβλία για να προχωρούμε ελεύθερα με την στήριξη της οικονομίας και επανεκκίνηση, αν μας επιτρέψει η Πανδημία από το Φθινόπωρο», σχολίασε στέλεχος της Τράπεζας. «Εξάλλου, η διαχείριση του Κινδύνου θεωρήθηκε πολύ πιο επιτακτική από μια μικρή αύξηση στην τιμή που ενδεχομένως να μπορούσε να εξασφαλιστεί αν περιμέναμε, με τον κίνδυνο επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας στο επόμενο διάστημα». 
 
Η πληροφόρηση αναφέρει πως η απόφαση, που αφορά στον χρονισμό της πώλησης, είναι εντελώς συνυφασμένη με τη στάση που τηρεί και η Φρανκφούρτη, η οποία βλέπει τη συμφωνία θετικά. Η εποχή χαμηλών εσόδων για τις τράπεζες αποτελεί και μια ευκαιρία για να μειωθεί ο κίνδυνος με τρόπο που να επιτρέπει την επανεκκίνηση μόλις το επιτρέψει η πορεία της διεθνούς οικονομίας, λόγω και της Πανδημίας. 
Περισσότερα σε λίγο…
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας