Ελληνική: Μείωση 8,5% του Σύνθετου Προπορευόμενοι Οικονομικού Δείκτη

InBusinessNews  03/08/2020 09:25
Ελληνική: Μείωση 8,5% του Σύνθετου Προπορευόμενοι Οικονομικού Δείκτη

Ελληνική: Μείωση 8,5% του Σύνθετου Προπορευόμενοι Οικονομικού Δείκτη

InBusinessNews  03/08/2020 09:25

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρο κατέγραψε μείωση 8.5% (από έτος σε έτος) τον Ιούνιο του 2020 φτάνοντας σε επίπεδο 99.6, μετά από μειώσεις 11.3% το Μάιο και 10.6% τον Απρίλιο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα).

RELATED ARTICLES

Ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Ιούνιο του 2020 αποτυπώνει το αβέβαιο περιβάλλον που προκάλεσαν η πανδημία και οι επιπτώσεις της. Ο τουρισμός ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομικής δραστηριότητας, πλήγηκε σημαντικά από τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση και από άλλες χώρες με τις αφίξεις τουριστών τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2020 να είναι κατά πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου. Σε αντιδιαστολή, η πτώση του Δείκτη συγκρατείται από μια σειρά από κυρίως εγχώριες μεταβλητές που καταγράφουν σημαντική βελτίωση τον Ιούνιο και Ιούλιο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Συγκεκριμένα, μολονότι προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν αρνητικούς ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης για τον όγκο λιανικών πωλήσεων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2020 καθώς και για το συνολικό αριθμό πωλητήριων εγγράφων τον Ιούλιο, αυτές οι ετήσιες μειώσεις είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με τις ετήσιες μειώσεις που καταγράφηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, η βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αξία συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες συνεχίζει να αυξάνεται, αντικατοπτρίζει τη σταδιακή βελτίωση της οικονομίας αλλά και τη μεταστροφή προς τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ως ένα μέτρο προφύλαξης κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εν κατακλείδι, η αναστροφή της πτωτικής τάσης του ΣΠΟΔ του Ιουνίου καθώς και του προκαταρκτικού (flash) Δείκτη του Ιουλίου 202 σηματοδοτούν κάποια βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η προβλεπόμενη εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας υπόκειται σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό αβεβαιότητας λόγω της απρόβλεπτης εξέλιξης της πανδημίας και των επιπτώσεών της. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία κατασκευής του Δείκτη ΣΠΟΔ βρίσκονται στη ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei
 

fd

Τι είναι ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ);
Ο δείκτης ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τα σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή τα σημεία μεταστροφής της οικονομικής δραστηριότητας. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από περισσότερες από μια μεταβλητές των οποίων οι μεταβολές τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτική βάση.
Από ποιες μεταβλητές αποτελείται ο ΣΠΟΔ της Κύπρου;
Οι μεταβλητές με χαρακτηριστικά προήγησης επιλέχθηκαν από μια μεγάλη κατηγορία εγχώριων και διεθνών προπορευόμενων δεικτών και είναι: η τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) της ευρωζώνης, τα πωλητήρια έγγραφα, οι αφίξεις τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, και ο δείκτης όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
 
Σημειώσεις:

 

  1. Ο Δείκτης ΣΠΟΔ δημιουργήθηκε με βάση το οικονομετρικό μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Ο Προκαταρκτικός Δείκτης (flash estimate) για τον Ιούλιο του 2020 κατασκευάστηκε στη βάση διαθεσιμότητας του ΔΟΚ της ευρωζώνης, της τιμής του πετρελαίου (Brent Crude) και των υψηλής συχνότητας δεδομένων του όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Ιούλιο, ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες του εκτιμήθηκαν από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σε μια σειρά οικονομικών δεικτών.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας