Τα 4 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

Τα 4 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

Τα 4 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

To διοικητικό πρόστιμο ύψους €650.000 που επιβλήθηκε στην Commerzbank AG, στην μεγαλύτερη υπόθεση χειραγώγησης μετοχών που έχει εξετάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), είναι το υψηλότερο πρόστιμο της ΕΚΚ για το 2020. 

RELATED ARTICLES


 
Πρόκειται για την υπόθεση χειραγώγησης της τιμής της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας από τις Commerzbank AG και Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, κατά την οποία γινόταν χρήση δομημένων ομολόγων της Commerzbank για αγορές μετοχών, κυρίως, της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά και άλλων εταιρειών συμφερόντων της Marfin Investment Group (στην οποία υπαγόταν και η Λαϊκή Τράπεζα).
 
Για την υπόθεση, που καλύπτει την περίοδο 2008- 2013, η ΕΚΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Τράπεζα, σε συνεργασία με τη Commerzbank AG, χρησιμοποίησαν δομημένα ομόλογα, προκειμένου η γερμανική τράπεζα να ενεργήσει ως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας και από κοινού να χειραγωγήσουν την αγορά, σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας.
 
Η αγορά των μετοχών γινόταν συνήθως σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η τιμή της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας θα παρέμενε στο τεχνητό επίπεδο στο οποίο στόχευαν.
 
Σημειώνεται ότι, η ΕΚΚ δεν επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην Λαϊκή Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης.
 
Συμβιβασμοί της ΕΚΚ για €390.000 

Τον περασμένο Απρίλιο η ΕΚΚ και η Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) Xtrade Europe Limited αποφάσισαν να έρθουν σε συμβιβασμό, ώστε η δεύτερη να καταβάλει το ποσό των €200.000 για πιθανές παραβάσεις που διαφάνηκαν μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρεία. Η υπόθεση αφορούσε την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων διαδικασιών από την εταιρεία, σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, την αξιολόγηση και τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, την επισήμανση, καταγραφή και αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΚΕΠΕΥ, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τον έλεγχο της επάρκειας των στοιχείων και πληροφοριών ταυτότητας και οικονομικού πορτραίτου των πελατών και την άσκηση συνεχούς εποπτείας λογαριασμών και συναλλαγών.
 
Σε ένα ακόμα συμβιβασμό, τον Μάρτιο η ΕΚΚ συμφώνησε με την ΚΕΠΕΥ Indication Investments Ltd, όπως η δεύτερη καταβάλει το ποσό των €160.000 για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. Η έρευνα αφορούσε την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ ως προς την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες τους, τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ και τον προσωρινό περιορισμό των συμβάσεων επί διαφορών στην ΕΕ.
 
Πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε συμβιβασμό και με την Κόσμος Ασφαλιστική, για το ποσό των €30.000. Οι πιθανές παραβάσεις αφορούν την περίοδο 2016- 2017 και είναι αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και την απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας