Κατά €561 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ΜΕΧ

InBusinessNews  27/05/2020 14:30
Κατά €561 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ΜΕΧ

Κατά €561 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ΜΕΧ

InBusinessNews  27/05/2020 14:30
Περαιτέρω πτώση κατά €561 εκατομμύρια ή 5,9% σημειώθηκε στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, με αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων να μειωθεί στο 27,9%, από 28,8% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019. 

RELATED ARTICLES


 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €8,97 δισεκατομμύρια στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019, από €9,53 δις. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 53,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με 52,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
 
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-31.12.2019 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €18,4 δισ. ή 67,2%.
 
Σε ανακοίνωση η ΚΤΚ τονίζει πως από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, «προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».
 
Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €33.047 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 στα €32.123 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας πτώση ύψους €924 εκατ. ή 2,8%.
 
Η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, «οφείλεται κυρίως σε αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων».
 
Προσθέτει, ωστόσο, ότι πραγματοποιούνται και μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.
 
Αναφέρει επίσης ότι «στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία), καθώς και τα δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης».
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 στα €4,94 δισ ή 53,5% των συνολικών ΜΕΧ, εκ των οποίων τα €4,80 δισ αφορούν ΜΕΧ.
 
Τα επιχειρηματικά δάνεια στο τέλος του 2019 ανήλθαν σε 16,19 δισ, εκ των οποίων τα €3,97 δισ. ή ποσοστό 24,5% ήταν μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα συνολικά δάνεια προς νοικοκυριά ανέρχονταν σε €13,17 δισ, εκ των οποίων τα  €4,63 δισ. ή 35,2% ήταν μη εξυπηρετούμενα.
 
Αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα €5.454 εκατ. ή στο 17,0% των συνολικών χορηγήσεων, από τα οποία €4.006 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
 
Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €418 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
 
Η ΚΤΚ σημειώνει ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας