Μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας

InBusinessNews  25/05/2020 14:06
Μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας

Μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας

InBusinessNews  25/05/2020 14:06
Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19. 

RELATED ARTICLES


 
Ειδικότερα, βάσει των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την διοίκηση της τράπεζας:
  • Στην Ε.Γ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκεται ο ελάχιστος αριθμός μετόχων για να διασφαλίζεται η τήρηση απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας
  • οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην Ε.Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης
  • για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των μετόχων που θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, όλα τα ψηφίσματα θα γίνουν με ψηφοφορία με κάλπη (δηλαδή, δεν θα ληφθούν αποφάσεις με ανάταση χεριών)
  • οι μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίσουν για τα ψηφίσματα είτε υποβάλλοντας το πληρεξούσιο έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως, μετά την ολοκλήρωση των Παρουσιάσεων και των Ερωτήσεων & Απαντήσεων της Ε.Γ.Σ. Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή για περίοδο 3 ωρών για αποφυγή συνωστισμού.


«Συνεπώς, οι μέτοχοι προτρέπονται να αποφύγουν τη φυσική τους παρουσία στην Ε.Γ.Σ. και να εγγραφούν και συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης», αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα, που σημειώνει ότι στόχος δεν είναι μόνο η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί «αλλά ταυτόχρονα να διεξαχθεί η συνέλευση με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μετόχων και εργαζομένων μας».

Εάν δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί η Ε.Γ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και περιορισμούς ή αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η διεξαγωγή της Ε.Γ.Σ. θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκόμενων, η Ε.Γ.Σ. ενδέχεται, σε μια τέτοια περίπτωση, να αναβληθεί/ διακοπεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας και οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της αναβληθείσας συνέλευσης, συμπληρώνεται.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας