ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Χαιρετίζει την πλήρη δραστηριοποίηση της Κεντρικής

Δελτίο Τύπου  08/04/2020 08:41
ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Χαιρετίζει την πλήρη δραστηριοποίηση της Κεντρικής

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Χαιρετίζει την πλήρη δραστηριοποίηση της Κεντρικής

Δελτίο Τύπου  08/04/2020 08:41
Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ χαιρετίζει την πλήρη δραστηριοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία που περιλαμβάνει τα πιο κάτω.

RELATED ARTICLES


 
Νέες δανειοδοτήσεις
Με εγκύκλιο ημερομηνίας 30.03.20 ο Διοικητής της Κεντρικής κάλεσε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, να εφαρμόσουν διαδικασίες για ταχεία παροχή δανεισμού σε επιλέξιμους δανειολήπτες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας καταγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο αυτή και είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 
Α) Επιλέξιμοι δανειολήπτες
i) μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ο κύκλος εργασιών τους κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019 ή/και σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για το έτος 2019,
 
ii) μεγάλες επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019 ή/και σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για το έτος 2019,
 
iii) φυσικά πρόσωπα το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα των οποίων κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.
 
Β) Επιλέξιμες πιστωτικές διευκολύνσεις
Παρατράβηγμα ή βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση για ποσό που δεν υπερβαίνει:
 
i) για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους: το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους για το 2019 (ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος) ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών για το 2019
 
ii) για φυσικά πρόσωπα: το 25% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για το 2019
 
Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε δυνάμει της περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίας το νομικό υπόβαθρο της οποίας είναι το άρθρο 41 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (66(I)/1997).
 
Ανεξάρτητα λοιπόν, από οποιοδήποτε κρατικό σχέδιο εγγύησης όποτε και αν ψηφιστεί από την Βουλή, ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, που όχι μόνο παρέχει την δυνατότητα, αλλά δημιουργεί και θετική υποχρέωση στις τράπεζες να διαθέσουν ρευστότητα σε βιώσιμους δανειολήπτες.
 
Ήδη η Τράπεζα Κύπρου έχει ανακοινώσει μέσω της ιστοσελίδας της ότι «πέρα από οποιοδήποτε κρατικό σχέδιο εγγύησης, ... θα διαθέσει όση ρευστότητα χρειαστεί για χορήγηση νέων διευκολύνσεων στους βιώσιμους πελάτες με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους κατά την έξοδο από την κρίση.» Συγχαίρουμε την Τράπεζα Κύπρου για αυτή της την κίνηση και καλούμε τις άλλες τράπεζες να ακολουθήσουν. 
 
Αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανειοδοτήσεων
Με εγκύκλιο ημερομηνίας 31.03.20 ο Διοικητής της Κεντρικής καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 30.03.20 που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5 του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου αξιολογώντας εγκαίρως και με την δέουσα προσοχή τις αιτήσεις για αναστολή δόσεων.
 
Ο Διοικητής ανέφερε ότι αναμένει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα «θα προσφέρουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις στους δανειολήπτες εκμεταλλευόμενες τις προσωρινές εποπτικές κεφαλαιακές χαλαρώσεις που τους έχουν παραχωρηθεί», τονίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι «να διαμορφώνεται τέτοιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα δίνει την δυνατότητα στον βιώσιμο δανειολήπτη να επανέλθει σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα». Σύστησε επίσης, ότι πρέπει να «αποφεύγεται η επιβολή χρεώσεων κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης οι οποίες να μην είναι πλήρως επεξηγημένες και συγχρόνως κατανοητές από τον δανειολήπτη».
 
Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. συγχαίρει τον Διοικητή της Κεντρικής για την άμεση και στοχευμένη κινητοποίησή του προς όφελος των δανειοληπτών αλλά και της οικονομίας γενικότερα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας