ΚΟΑΓ: Αναστολή δόσεων με μηδενικό επιτόκιο!

InBusinessNews  06/04/2020 12:43
ΚΟΑΓ: Αναστολή δόσεων με μηδενικό επιτόκιο!

ΚΟΑΓ: Αναστολή δόσεων με μηδενικό επιτόκιο!

InBusinessNews  06/04/2020 12:43

Το Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης αναγνωρίζοντας τις αρνητικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού, και με γνώμονα τη στήριξη των πελατών του στη δύσκολη αυτή περίοδο, αποφάσισε τα ακόλουθα:

RELATED ARTICLES

 

(α) Αναστολή δόσεων από 1η/3/2020 – 31η/12/2020 η οποία θα ισχύει, υπό την  αίρεση των προνοιών της παραγράφου (δ) πιο κάτω, για όλους τους χρεώστες ανεξάρτητα αν κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 παρουσίαζαν καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων τους, νοουμένου ότι θα υποβάλουν γραπτό αίτημα (κατεβάστε το ειδικό έντυπο εδώ) προς τον Οργανισμό. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εγγυητής, το αίτημα θα πρέπει απαραίτητα να συνυπογράφεται και από τον εγγυητή.

 

(β) Το επιτόκιο για όλους τους χρεώστες που εμπίπτουν στους δικαιούχους με βάση την απόφαση του ΔΣ μειώνεται στο 0% για την περίοδο 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Από την 01/01/2021 το επιτόκιο θα επανέλθει αυτόματα στο σημερινό του ύψος (2,25%). 

 

(γ) Ο χρόνος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου των χρεωστών  θα επιμηκυνθεί κατά δέκα μήνες για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατά την 01/03/2020 οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα λαμβάνονται αποφάσεις κατά περίπτωση. 

 

(δ) Όλα τα πιο πάνω δεν θα ισχύουν για τις περιπτώσεις χρεωστών για τις οποίες ο Οργανισμός έχει λάβει νομικά μέτρα ή/και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Εισφορά ύψους €50.000,- προς το Υπουργείο Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας

 

Πρόσθετα, το Δ.Σ. στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Οργανισμού και βάζοντας ως υψίστη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, εισφέρει στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των €50.000,-. Συγχαίρει με την ευκαιρία το Υπουργείο και όλους τους επαγγελματίες υγείας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και της περίθαλψης των νοσούντων. Ευχή όλων μας, να βγούμε νικητές το συντομότερο και με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας