Οδηγίες στους δανειολήπτες από ΣΥΠΡΟΔΑΤ σε σχέση με αναστολή δόσεων

InBusinessNews  31/03/2020 15:48
Οδηγίες στους δανειολήπτες από ΣΥΠΡΟΔΑΤ σε σχέση με αναστολή δόσεων

Οδηγίες στους δανειολήπτες από ΣΥΠΡΟΔΑΤ σε σχέση με αναστολή δόσεων

InBusinessNews  31/03/2020 15:48
Οδηγίες στους δανειολήπτες βάσει του Διατάγματος του Υπ. Οικονομικών για την αναστολή των δόσεων σε δάνεια δίνει με ανακοίνωση ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ. 

RELATED ARTICLESΑναφέρεται συγκεκριμένα πως όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν το διάταγμα και καλούνται οι δανειολήπτες που επιθυμούν την αναστολή των δόσεων τους (κεφάλαιο και τόκος) να υποβάλουν γραπτό αίτημα, που να υπογράφεται από τον πρωτοφειλέτη -  συνοφειλέτη του δανείου. 

Το αίτημα εγκρίνεται αυτόματα νοουμένου ότι το δάνειο εξυπηρετείτο μέχρι και τις 29/02/2020.
Η μορφή του αιτήματος προστίθεται, γίνεται βάσει του παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, που είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Η αναστολή πληρωμής των δόσεων σε καμία περίπτωση συνεπάγεται παραβίαση των όρων της δανειακής σύμβασης και επομένως οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώνουν τόκους υπερημερίας.

Αναφέρεται ότι η εννιάμηνη περίοδος αναστολής, τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Άρα όσοι δανειολήπτες υποβάλουν άμεσα το αίτημα τους, θα τυγχάνουν αναστολής δόσης από τον Απρίλιο και έπειτα. Δηλαδή, εάν ένας δανειολήπτης υποβάλει το αίτημα του τον Μάιο, τότε η αναστολή που θα λάβει θα ισχύει για 8 μήνες.

Με την λήξη της περιόδου αναστολής, θα επιμηκύνεται  η λήξη του δανείου για όσο καιρό απαιτείται μέχρι την εξόφληση εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Έτσι, εάν δεν συμφωνήσει ο δανειολήπτης θα ισχύουν τα πιο πάνω.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του ανατοκισμού ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ ζητά την απορρόφηση του κόστους αυτού από τις τράπεζες με καθαρή διαγραφή του ή μέσω αναδιάρθρωσης (π.χ. μείωση επιτοκίου) είτε να πληρωθεί από το κράτος όπως ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί  και στην Ελλάδα.    

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας